Consiliul Departamentului de Economie

Conf.univ.dr.

Olimpia BAN

Director interimar al Departamentului de EconomieMembru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe EconomiceMembru în Consiliul Departamentului de Economie

Birou: Departamentul de EconomieTelefon: 0259.408.410Email: oban@uoradea.ro

Discipline predate:

Tehnici promoţionale;

Tehnica operaţiunilor de turism;

Marketing turistic;

– Turism internaţional;

Tehnici promoţionale în turism;

Promovare și branding regional;

– Agenţii şi alţi intermediari în turism.


Prof.univ.dr.

Alina BĂDULESCU

Membru în Consiliul Departamentului de EconomieMembru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Birou:  Școala doctorala de Științe Sociale – domeniul EconomieTelefon: 0259.408.109Email: abadulescu@uoradea.ro

Discipline predate:

Microeconomie;

Microeconomie aprofundată;

Economia muncii și politicile ocupării;

Economia turismului;

Tehnica amenajarilor turistice.

Conf.univ.dr.

Adrian FLOREA

Membru în Consiliul Departamentului de Economie
Birou: Departamentul de EconomieTelefon: 0259.408.410Email: aflorea@uoradea.ro

Discipline predate:

Macroeconomie;

Economia dezvoltarii;

– Dezvoltare economica durabilă;

– Economie regională şi politici de dezvoltare regională;

– Turism, ecologie si dezvoltare durabilă;

Economia mediului și dezvoltare durabilă.

Conf.univ.dr.

Ioana Teodora MEȘTER

Membru în Consiliul Departamentului de Economie
Birou: Departamentul de Economie
Telefon interior: 410
Email: imester@uoradea.ro

Discipline predate:
– Statistică economică;
– Econometrie;
– Econometrie financiară;
– Modelare economică;
– Modelare economică – master
– Instrumente statistice aplicate în administrarea afacerilor;
– Statistică și modelare economică -doctorat.

Asist.univ.dr.

Dorin Paul BÂC

Membru în Consiliul Departamentului de Economie
Membru în Senatul Universității 
Birou: Departamentul de Economie
Telefon interior: 410
Email: dbac@uoradea.ro

Discipline predate:
– Economia turismului;
– Amenajarea turistică a teritoriului;
– Economia serviciilor;
– Proiecte.