Departamentul de Management – Marketing

Programul de consultații al cadrelor didactice în sem. I, an univ. 2021-2022

Cadre didactice titulare

Prof.univ.dr.habil. Madela-Maria ABRUDAN

Director Departament Management-Marketing
Membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice
Membru în Consiliul Departamentului de Management – Marketing

Curriculum Vitae

Birou: Sala E118 – sediu al Departamentului de Management-Marketing
Telefon interior: 796
Email: mabrudan@uoradea.ro

Discipline predate:
– Managementul resurselor umane;
– Strategii și politici de resurse umane;
– Comportament organizațional;
– Management comparat;
– Managementul proiectelor;
– Elaborarea si implementarea proiectelor;
– Management internaţional.

Prof.univ.dr. Elena-Aurelia BOTEZAT

Curriculum Vitae

Birou:  F104
Telefon interior: 797
Email: ebotezat@uoradea.ro

Discipline predate:
– Management strategic;
– Managementul serviciilor turistice;
– Comunicare şi negociere în afaceri;
– Managementul strategic al intreprinderii;
– Management strategic in turism si industria ospitalitatii;
– Strategii manageriale;
– Marketing.

Conf.univ.dr. Mirabela-Constanța MATEI

Prodecan
Membru în Consiliul Departamentului de Management – Marketing

Curriculum Vitae

Birou: Sala E118 – sediu al Departamentului de Management-Marketing
Telefon interior: 796
Email: mmatei@uoradea.ro

Discipline predate:
– Managementul resurselor umane;
– Management comparat;
– Management international.

Conf.univ.dr. Naiana-Nicoleta ŢARCĂ

Membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Membru în Consiliul Departamentului de Management – Marketing

Curriculum Vitae

Birou: Sala E118 – sediu al Departamentului de Management-Marketing
Telefon interior: 796
Email: ntarca@uoradea.ro

Discipline predate:
– Informatică economică;
– Baze de date în aplicate în marketing;
– E-marketing;
– Sisteme de gestionare a informaţiilor de marketing.

Conf.univ.dr. Mirela BUCUREAN

Curriculum Vitae

Birou: Sala E118 – sediu al Departamentului de Management-Marketing
Telefon interior: 796
Email: mbucurean@gmail.com

Discipline predate:
– Management
– Managementul micilor afaceri
– Sisteme, metode şi tehnici de management
– Tehnici de inovare şi comportament antreprenorial

Conf.univ.dr. Simona-Aurelia BODOG

Curriculum Vitae

Birou: Sala E118 – sediu al Departamentului de Management-Marketing
Telefon interior: 796
Email: simonabodog@gmail.com

Discipline predate:
– Mediul de marketing
– Tehnici de vanzare
– Metode și tehnici de negociere și vânzare
– Gestiunea forțelor de vânzare
– Implementarea strategiei de marketing
– Managementul activităţii de marketing
– Etica marketingului