Ciclul III – Doctorat – Școala Doctorală de Științe Sociale – Domeniul Economie

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Universitatea din Oradea este o instituţie de învăţământ superior de stat acreditată. În cadrul său funcţionează actualmente, la nivel de studii doctorale, un număr de 7 Şcoli doctorale, între care Școala Doctorală de Științe Sociale, care administrează domeniul Economie.

În cadrul domeniului fundamental Ştiinţe Economice, funcţionează începând cu anul 2002 o Şcoală doctorală în domeniul Economie. În cadrul acesteia, activează în prezent un număr de cca. 30 doctoranzi, iar un număr de 32 doctori în Economie au obținut titlul de doctor la Universitatea din Oradea. Doctoranzii sunt coordonaţi de 3 conducători de doctorat titulari si 2 asociați (pensionari), şi anume:

  • Prof. univ. dr.habil. Alina Bădulescu (din 2007);
  • Prof. univ. dr. habil. Daniel Bădulescu (din 2015);
  • Prof. univ. dr. habil. Florica Ștefănescu (din 2015);
  • Prof. univ. dr. Mihai Berinde (din 2010);
  • Prof. univ. dr. Gheorghe Olah (din 2002);

iar la îndrumarea lor participă, fie în calitate de membri în Comisia de îndrumare profesori și conferențiari universitari cu o bogată activitate de cercetare: conf.univ.dr. Adriana Giurgiu, conf.univ.dr. Olimpia Ban, conf.univ.dr. Adrian Florea, conf.univ.dr. Nicoleta Bugnar, conf.univ.dr. Ioana Meșter, conf.univ.dr. Liana Meșter, conf.univ.dr. Simona Bodog, conf.univ.dr. Dorin Bâc etc.

Pentru relații suplimentare, vă rugăm să vă adresați la adresa sdss@uoradea.ro.

One Response

  1. Conducători de doctorat | Facultatea de Ştiinţe Economice

    […] Ciclul III – Doctorat […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.