Ciclul I – Programe de studii universitare de licență

Hotărârea nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014

Ghidul studentului inmatriculat la studii universitare de licență 2013-2014 – Învățământ cu Frecvență

Ghidul studentului inmatriculat la studii universitare de licență 2013-2014 – Învățământ la Distanță

Facultatea de Ştiinţe Economice oferă, prin formele de învăţământ ZI şi învăţământ la distanţă, 6 programe de studii universitare de licenţă, acreditate atât la ZI cât şi la ID, după cum urmează:

Pornind de la premisa unei pregătiri unitare şi cât mai solide, planurile de învăţământ conţin un trunchi comun de discipline care sunt însuşite de către studenţi pe durata primelor 3 semestre.

Studiile universitare de licenţă asigură un nivel de calificare adecvat exercitării profesiei de economist în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe şi competenţe profesionale şi transversale specifice fiecărui program de studii.

Absolvenţii cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă îşi pot exercita profesia, conform competenţelor şi drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite sau pot continua studiile universitare prin masterat.

Considerăm că stadiul actual în care ne aflăm se defineşte prin maturitate şi căutarea continuă a calităţii şi apreciem că rezultatele obţinute în cadrul fiecărui program de studii universitare de licenţă, validează angajamentul, experienţa şi implicarea colectivului de cadre didactice şi nedidactice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice în parteneriat cu beneficiarii serviciilor educaţionale, adică cu studenţii noştri!