Locatie noua și Program Secretariat FSE

Locatie noua și Program Secretariat FSE

Locație Secretariat:

Secretariatul FSE s-a mutat în clădirea V1 (după sala de gimnastică a UO)

Program Secretariat FSE: 

Luni -Vineri între orele 09:00 – 14:00; (fizic, pe baza de programare online și telefonic)

Personal Secretariat:

Ec. Florentina-Mărioara URS

Secretar şef
Secretar Anii I, II, III – Licență ID  
E-mail: furs@uoradea.ro
Telefon: 0259.408.407

Ec. ing. Angela-Otilia TOMESCU

Secretar IF Licență/Master – Domeniile: Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate.
E-mail: otomescu@uoradea.ro
Telefon: 0259.408.263

Ec. Natalia-Carmen BOT

Secretar IF Licență/Master – Domeniile: Administrarea afacerilor, Management, Marketing.
E-mail: nbot@uoradea.ro
Telefon: 0259.408.276