Locatie noua și Program Secretariat FSE

Locatie noua și Program Secretariat FSE

SECRETARIAT FSE

PROGRAM DE LUCRU CU STUDENȚII

 Important: Pentru evitarea aglomerării și asigurarea respectării regulilor de protecție sanitară, vă rugăm să utilizați opțiunea de PROGRAMARE ONLINE disponibilă pe site-ul facultății:

SECRETARIAT – PROGRAMĂRI ONLINE:

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER  DIN DOMENIILE:

ADMINISTRAREA AFACERILOR, MANAGEMENT, MARKETING (ECTS, AAE, MN, MK, EAATIO, AAR, MBA, MO, MAM, MCA)

Ec. Natalia-Carmen BOT

E-mail: nbot@uoradea.ro/Telefon: 0259.408.276

LUNI -VINERI ÎNTRE ORELE 11:00 – 14:00

PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER  DIN DOMENIILE:

AFACERI INTERNAȚIONALE, CONTABILITATE, FINANȚE (AI, AIE, CIG, FB, AAIIMM, REE, MIBA , CAGA, FBA)

Ec. ing. Angela-Otilia TOMESCU

E-mail: otomescu@uoradea.ro/Telefon: 0259.408.263

LUNI -VINERI ÎNTRE ORELE 11:00 – 14:00

ID – ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ, TOATE SPECIALIZĂRILE, ANII I, II, III

Ec. Florentina-Mărioara URS Secretar şef
E-mail: furs@uoradea.ro/Telefon: 0259.408.407

LUNI -VINERI ÎNTRE ORELE 11:00 – 14:00