Ciclul II – Master – Examene

Structura anului universitar 2022-2023 –click aici (inclusiv pentru anii terminali)

Programarea examenelor și a restanțelor 2022 – 2023

Programarea restanțelor septembrie 2022/2023

Semestrul II

Semestrul I


Programarea restanțelor septembrie 2021/2022

Programarea examenelor – Semestrul II – 2021/2022

Programarea examenelor – Semestrul I – 2021/2022


Programarea restanțelor septembrie 2020/2021

Programarea examenelor – Semestrul II – 2020/2021

Programarea examenelor – Semestrul I – 2020/2021


Programarea restanțelor septembrie 2019/2020

Programarea examenelor – Semestrul II – 2019/2020

Programarea examenelor – Semestrul I – 2019/2020


Sesiune deschisa pentru studentiii plecati cu Work&Travel 2019 – 21.10.2019 – 31.10.2019

Programarea restanțelor septembrie 2018/2019

Programarea examenelor – Semestrul II – 2018/2019

Programarea examenelor – Semestrul I – 2018/2019


Programarea restanțelor septembrie 2017/2018

Programarea examenelor – Semestrul II – 2017/2018

Programarea examenelor – Semestrul I – 2017/2018


Programarea restanțelor septembrie 2016/2017

Programarea examenelor – Semestrul II – 2016/2017

Programarea examenelor și a restanțelor – Semestrul I – 2016/2017


 Programarea examenelor și a restanțelor – Semestrul I – 2015/2016

 Programarea examenelor – Semestrul II – 2015/2016

Programarea restanțelor septembrie 2015/2016


Programarea restanțelor septembrie 2015


Programarea restanțelor ani terminali – a III-a examinare

Programarea restanțelor – 15.06.2015 – 20.06.2015

 Programarea examenelor – semestrul II – 2014/2015

IMPORTANT:

*Studenţii care s-au înscris pentru refacere de disciplină la cadrul didactic titular (numai discipline studiate în semestrul II) se pot prezenta în perioada 25.05.2015 – 13.06.2015 (pe specializări) şi în perioada de restanţe 15.06.2015 – 20.06.2015, conform planificării care poate fi vizualizată şi pe site-ul: steconomiceuoradea.ro.
**Vă rugăm să consultaţi periodic avizierul şi site-ul steconomiceuoradea.ro pentru eventuale modificări.

 Programarea examenelor – semestrul I – 2014/2015

IMPORTANT:

*Studenţii care s-au înscris pentru refacere de disciplină la cadrul didactic titular (numai discipline studiate în semestrul I) se pot prezenta în perioada 19.01.2015 – 07.02.2015 (pe specializări) şi în perioada de restanţe 16.02.2015 – 21.02.2015, conform planificării care poate fi vizualizată şi pe site-ul: steconomice.uoradea.ro.

**Vă rugăm să consultaţi periodic avizierul şi site-ul steconomice.uoradea.ro pentru eventuale modificări.

 ***

IMPORTANT – Programarea restanțelor 8 – 13 septembrie 2014 pentru studenții anului I, II, III, prelungire ZI, ID și anii I, II, prelungire Master care nu s-au prezentat la restanțe în perioada 01 – 06 septembrie 2014.

Studenții care s-au prezentat în sesiunea de restanțe 01 – 06 septembruie 2014 și nu au promovat examenul pot susține a treia examinare cu taxă de refacere de disciplină.

 

IMPORTANT – APROBARE A TREIA EXAMINARE

În conformitate cu Hotărârea Senatului Universităţii din Oradea nr. 29 din 17.06.2013, a fost aprobată susţinerea celei de a treia examinări pentru studenții FSEÎn acest sens, studenţii vor depune la secretariat o cerere la care vor anexa chitanţa doveditoare a taxei de refacere disciplină. Cererile se vor depune în perioada: 04 septembrie – 12 septembrie 2013 (înainte de examen). Examenele sunt programate în perioada 08 septembrie – 13 septembrie 2013.

Programarea restantelor – 08.09.2014 – 13.09.2014 – pentru anii I,II prelungire – Master – a treia examinare

 

 

PROGRAMAREA RESTANŢELOR – MASTER – 01.09.2014 – 06.09.2014 – anii terminali – 01.09.2014 – 13.09.2014 – anii neterminali

PROGRAMAREA COLOCVIULUI DE PRACTICĂ – MASTER – 01.09.2014 – 06.09.2014

PROGRAMAREA RESTANȚELOR LA COLOCVIUL DE PRACTICĂ – MASTER – 08.09.2014 – 13.09.2014

***

Conform Hotărârii Senatului nr. 42/16.06.2014, studenţii din anii terminali au dreptul la a III-a  prezentare (cu taxă) la examenele nepromovate.
Cererile şi chitanţele se vor depune la secretariatul facultăţii până vineri, 20.06.2014.
Examenele vor fi programate în zilele de:

  • luni, 23.06.2014;
  • marţi, 24.06.2014;
  • miercuri, 25.06.2014.

NOU Programarea examenelor și a restanțelor, semestrul II, an univ. 2013/2014

 

Notă:
* Studenţii care s-au înscris pentru refacere de disciplină la cadrul didactic titular (numai discipline studiate în semestrul I) se pot prezenta în perioada 09.06.2014 – 28.06.2014 (pe specializări) şi în perioada de restanţe 30.06.2014 – 05.07.2014, conform planificării care poate fi vizualizată şi pe site-ul: steconomiceuoradea.ro
** Studenţii care s-au înscris pentru refacere de disciplină la cadrul didactic titular (numai discipline studiate în semestrul II) se pot prezenta în perioada 26.05.2014 – 14.06.2014 (pe specializări) şi în perioada de restanţe 16.06.2014 – 21.06.2014, conform planificării care poate fi vizualizată şi pe site-ul: steconomiceuoradea.ro.

Programarea examenelor și a restanțelor, semestrul I, an univ. 2013/2014

 

Programarea restanțelor 11 – 13 septembrie 2013

IMPORTANT – ATENTIE În atenția studenților care doresc să se înscrie la examenul de licență/disertație

Având în vedere faptul că înscrierea la examenul de licență/disertație este până Sâmbătă 07.09.2013, examenele care au fost programate Vineri 06.09.2013 și Sâmbătă 07.09.2013 se pot susține în zilele de Miercuri 04.09.2013 respectiv Joi 05.09.2013 de la aceleași ore și în aceleași săli. Vă rugăm verificați Programarea restanțelor pentru anii terminali (mai jos).

I M P O R T A N T  În atenţia studenţilor din anii terminali, licenţă şi master, ZI şi ID În conformitate cu Hotărârea Senatului Universităţii din Oradea, a fost aprobată susţinerea celei de a treia examinări pentru studenţii din anii terminali. În acest sens, studenţii vor depune la secretariat o cerere la care vor anexa chitanţa doveditoare a taxei de refacere disciplină. Cererile se vor depune în perioada: 02 septembrie – 06 septembrie 2013 (înainte de examen). Examenele sunt programate în perioada 02 septembrie – 07 septembrie 2013.

 

[box type=”warning”] IMPORTANT: Deoarece programarile examenelor si a restantelor pot suferi modificari si pentru a fi sigur ca vizualizati ultima varianta a fisierelor PDF, va rugam ca inainte de a deschide un fisier sa apasati CTRL si F5 pentru a reimprospata pagina.[/box]

Programarea restanțelor septembrie 2013, anul universitar 2012/2013

Programarea examenelor și a restanțelor semestrul al II-lea, anul universitar 2012/2013 

Programarea examenelor și a restanțelor semestrul I, anul universitar 2012/2013 

Anunt – Sesiune specială restante – 25.09.2012

Pentru studentii din anul III si anul III-prelungiri, precum si pentru masteranzii din anul II si anul II-prelungiri, care, la data de 17.09.2012, dupa finalizarea sesiunii de restante din Septembrie 2012, au o singura restanta si care nu s-au prezentat de 3 ori la examinare la disciplina restanta in acest an universitar, Consiliul Facultatii de Stiinte Economice, intrunit in sedinta din 19.09.2012, a aprobat sesiune prelungita pentru a se putea prezenta din nou la aceasta restanta, in data de 25.09.2012, conform programarii de mai jos. Pentru a 3-a prezentare la examenul aferent unei discipline, studentul/masterandul trebuie sa plateasca taxa specifica la Casieria Universitatii si se predea chitanta la cadrul didactic examinator.

 

Programarea restanțelor – 3 – 15 septembrie 2012

Reexaminare 27-29 iunie anii terminali – conform Hotărârii de Senat nr. 10 din data de 18.06.2012

 

Programarea examenelor

Programarea restantelor 11-16 iunie – ani terminali si prelungire de studii

Programarea restantelor 25 -30 iunie – anii I si II

***

[box type=”info”] În atenția studenților masteranzi MCA anul I, examenul la disciplina Psihologia și comportamentul economic de consum cu dnul lect.dr. Dinu Sasu s-a reprogramat pentru data de 10.02.2012 orele 18.00 – 20.00 in sala F208[/box]

Vă rugăm consultaţi această pagină periodic deoarece programările pot suferi modificări!