Domenii de cercetare

Domeniile, temele și colectivele de cercetare științifică ale cadrelor didactice din Facultatea de Științe Economice aprobate pentru perioada 2017-2020

Reviste cotate ISI – Domeniul Economie

Domeniile si temele de cercetare ale cadrelor didactice din Facultatea de Stiinte Economice

Administrarea afacerilor

 • Antreprenoriatul feminin în vestul României
 • Valorificarea avantajelor competitive ale firmelor româneşti cu activitate de comerţ exterior, în vederea maximizării efectelor pozitive ale aderării României la UE
 • Analiza și evaluarea caracteristicilor și performanțelor managementului interprenorial din România
 • Piaţa muncii, şomajul şi măsuri active de ocupare în judeţul Bihor. Migraţia forţei de muncă
 • Identificarea nevoilor de pregătire practică a studenţilor şi masteranzilor economişti
 • Sprijinirea integrării IMM – urilor din judeţul Bihor în cadrul Pieţei Unice Europene în context euro-regional
 • Identificarea formelor de finanţare a afacerilor în regiunea Nord-Vest
 • Oportunităţi pentru dezvoltarea turismului în Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar
 • Modalităţi de promovare a ofertei turistice a Euroregiunii Bihor-Hajdu Bihar
 • Investigarea calităţii serviciilor hoteliere şi de restauraţie din Oradea
 • Dezvoltare durabilă şi standarde europene
 • Politici economice de creştere şi dezvoltare regională
 • Politica de dezvoltare regională a României. Provocări ale integrării în modelul European
 • Dezvoltarea serviciilor publice în Euroregiunea Bihor – Hajdu-Bihar
 • Relaţia globalizare-regionalizare. Aplicaţie practică Regiunea Nord-Vest
 • Aplicarea politicii monetare în România în perioada 2000-2010
 • Evoluţia inflaţiei în România în perioada 1990-2010
 • Promovarea flexibilitatății şi performanţei prin management
 • Utilizarea noilor tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii şi mobilităţii angajaţilor si managerilor din IMM-uri
 • Identificarea de soluţii inovative pentru creşterea competitivităţii IMM-urilor prin creşterea eficienţei comunicării organizaţionale

Detalii

 

Economie şi afaceri internaţionale

 • Studiul privind stabilirea si valorificarea avantajelor competitive ale firmelor romanesti cu activitate de comert exterior, in vederea maximizarii efectelor pozitive ale aderarii Romaniei la UE
 • Elaborarea si implementarea unei metodologii inovative de analiza si evaluare a caracteristicilor si performantelor managementului intreprenorial din Romania
 • Cercetari multidisciplinare privind proiectarea tehnologiilor inovationale si managementul sistemelor financiare cu ajutorul sintezei structurale si functionale avansate
 • Avantaje şi competenţe dobândite de IMM-uri prin participarea la proiecte
 • Perspectivele de dezvoltare a turismului intern si international si impactul asupra economiei
 • Dezvoltare, inovare si extindere a accesului la invatare in programe de
 • master in administrarea afacerilor
 • Costurile si beneficiile integrarii Romaniei in UE din perspectiva comertului exterior si a investitiilor straine
 • Eficientizarea comerţului exterior al României
 • Analiza evoluţiei comerţului internaţional la inceput de sec. XXI
 • Posibilităţi de pătrundere pe noi pieţe a firmelor din Romania
 • Percepţia asupra stării de fapt a economiei actuale a României
 • Centrul de limba engleza – traduceri si retroversiuni din
 • limbajul economic
 • Dicţionar de termeni economici – român-englez, român-german, român-francez, român-italian
 • Analiza comparativa a sistemelor fiscale din ţările UE

Detalii

 

Finanţe – Contabilitate

 • Identificarea nevoilor de pregătire practică a studenţilor şi masteranzilor economişti
 • Valorificarea patrimoniului cultural popular –Biserici de lemn în Bihor
 • Promovarea bisericilor de lemn din ţara Beiuşului şi specializarea resurselor umane implicate în domeniul conservării şi promovării patrimoniului cultural din cadrul comunităţilor locale
 • Indicatori de performanta ai societatilor comerciale din euro-regiunea Bihor-Hajdu Bihar
 • Cooperare transfrontalieră pentru dezvoltare regională sustenabilă prin intermediul realizării de programe comune in domeniul dinamicii nonliniare
 • Sistemul informaţional al costurilor în industria ospitalităţii
 • Bugetul Uniunii Europene şi fondurile comunitare
 • Gestiunea riscului bancar în contextul dezvoltării pieţei asigurării creditului
 • Mecanismul finanţării proiectelor de investiţii din fonduri structurale europene
 • Fluxurile de capital şi implicaţiile acestora asupra stabilităţii financiare
 • Organizarea şi exercitarea activităţii de audit public în România
 • Economia socială- o şansă pentru persoanele supuse riscului de excluziune socială
 • Programul de training specializat pentru manageri şi personal financiar contabil din IMM-uri pentru reducerea şomajului structural

Detalii

 

Management şi Marketing

 • Antreprenoriatul feminin în vestul României
 • Îmbunătăţirea informării turiştilor asupra obiectivelor de interes din zona municipiului Oradea
 • Organizarea marketingului în firmele si organizatiile din judetul Bihor
 • Managementul cunoașterii în contextul organizațiilor contemporane
 • Modalităţi de promovare a ofertei turistice a Euroregiunii Bihor-Hajdu Bihar
 • Aplicarea marketingului în serviciile si organizatiile educationale
 • Studiu privind motivarea studenților din anii de studii terminali în alegerea unei cariere profesionale
 • Politici de management a resurselor umane – studii comparative
 • Studii privind managementul serviciilor publice în Euroregiunea Bihor – Hajdu-Bihar
 • Directii de dezvoltare ale marketingului relational prin utilizarea bazelor de date. Elemente specifice domeniului serviciilor de sanatate
 • Rolul informaticii în perfecţionarea deciziilor de marketing
 • Analiza vitezei de rotaţie a stocurilor, ciclului de fabricaţie a unui produs, analiza consumurilor pe fluxuri de fabricaţie, calculul indicatorilor de eficienţă, automatizarea post-calculului. Inteligenţa artificială în management.
 • Cultura organizaţională şi influenţa ei asupra performanţelor întreprinderii

Detalii

 

O buna parte din temele de cercetare vizeaza aspecte abordate in cursul stagiului de doctorat sau constituie comunicari prezentate in cadrul sesiunilor stiintifice anuale ale Universitatii sau din alte centre universitare din tara si strainatate, sau publicarea de carti si de articole in reviste de specialitate. Anual se editeaza “Analele Universitatii”, seria Stiinte Economice (ISSN-122569), in care cadrele didactice, studentii si specialistii din domeniul economic au posibilitatea de a publica studii de ultima ora. Din anul universitar 1995/1996 Facultatea de Stiinte Economice din Oradea este implicata in programul Tempus la care participa universitati de profil din tara si din strainatate. Cadrele didactice sunt implicate in proiecte de cercetare cu finantare internationala atât in calitate de directori de proiect cât si ca cercetatori. Cei mai buni studenti sunt incurajati sa participe la activitatea de cercetare din cadrul facultatii prin implicarea lor in diverse proiecte care au ca scop activitatea de practica a studentilor, prin participarea la sesiuni anuale de comunicari organizate pentru studenti.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.