TABERE STUDENȚEȘTI 2023 / PERIOADĂ DEPUNERE CERERI 24.05 – 14.06.2023

TABERE STUDENȚEȘTI 2023 / PERIOADĂ DEPUNERE CERERI 24.05 – 14.06.2023

TABERE STUDENȚEȘTI 2023

PERIOADĂ DEPUNERE CERERI 24.05 – 14.06.2023

 Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit în taberele studențești pot depune cererea de solicitare a unui loc de tabără prin una dintre următoarele modalități:

  1. a) completarea și depunerea documentelor (Anexa nr. 4 – Cerere, Anexa 7.1. – Declarație consimțământ Copie CI și carnet student vizat la zi), direct la secretariatul FSE, sala F203.

SAU

  1. b) transmiterea documentelor (Anexa nr. 4 – Cerere, Anexa 7.1. – Declarație consimțământ Copie CI și carnet student vizat la zi) la adresa de e-mail programare.fse@gmail.com.

Cererile și documentele, semnate de studenți vor fi însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extra-curriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și vor primi un număr de înregistrare de la secretariatul facultății. Studenții sunt rugați să citească Metodologia atașată. Capitolul II descrie pe larg categoriile de studenți care pot fi beneficiari de loc în tabere studențești.