REÎNSCRIERE / REÎNMATRICULARE / MOBILITATE / RELUARE STUDII / ÎNTRERUPERE STUDII, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

REÎNSCRIERE / REÎNMATRICULARE / MOBILITATE / RELUARE STUDII / ÎNTRERUPERE STUDII, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2023-2024

ANUNȚ

REÎNSCRIERE / REÎNMATRICULARE / MOBILITATE / RELUARE STUDII / ÎNTRERUPERE STUDII, pentru anul universitar 2023-2024

 În conformitate cu:

  • Regulamentul privind activitatea Profesională a studenților în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) valabil începând cu anul univ. 2023-2024 (Anexa 36, H.S. 47/29.06.2023) disponibil – https://www.uoradea.ro/display30485
  • Procedura operațională privind monitorizarea mobilității academice a studenților
  • Procedura de sistem privind fundamentarea, înscrierea si evidenta taxelor aferente procesului un învățământ
  1. pentru solicitările de menținere/obținere a statutului de student al Facultății de Științe Economice, începând cu anul univ. 2023-2024, prin:
  2. reînscriere în an terminal, în regim cu taxă de disciplină (studenții care nu solicită reînscrierea vor fi exmatriculați);
  3. reînscriere în același an de studii, în regim cu taxă de școlarizare (studenții care nu solicită reînscrierea vor fi exmatriculați);
  4. reînmatriculare (la același program de studii);
  5. reluare studii – după întrerupere studii (studenții care nu solicită reluarea studiilor vor fi exmatriculați);
  6. mobilitate definitivă la Universitatea din Oradea.

Solicitanții vor depune cererile la Secretariatul FSE, Clădirea F, Sala F203 până marți, 27 septembrie 2023, ora 14.00.

  1. B) pentru solicitările de întrerupere studii, începând cu anul univ. 2023-2024:

Solicitanții vor depune cererile la Secretariatul FSE, Clădirea F, Sala F203 până joi, 27 septembrie 2023, ora 14.00.

Pentru evitarea aglomerării, vă recomandăm să folosiți formularul de programare online disponibil AICI.