Ciclul II – Programe de studii universitare de masterat

Admitere 2018Examene | Disertaţie | Planuri de învăţământ | Orar | Secretariat | Directori de masterat ]

Hotărârea nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015

Ghidul studentului inmatriculat la studii universitare de masterat 2013-2014

Ghidul studentului inmatriculat la studii universitare de masterat 2012-2013

Ghid de studii pentru programele universitare de masterat 2011-2012

Domeniile şi specializările Facultăţii de Ştiinţe Economice Anul universitar 2012-2013
Ciclul II Masterat

Domeniul de studiu Programul de studii universitare de masterat Nr. credite / Durata şcolarizare
Administrarea afacerilor Economia şi administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii;
Masterat de aprofundare.
120 credite/ 4 semestre
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor regionale;
Masterat de complementaritate.
120 credite/ 4 semestre
Contabilitate Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor;
Masterat de aprofundare.
Protocol Facultatea de Științe Economice – CECCAR
Protocol Facultatea de Ştiinţe Economice – CAFR
120 credite/ 4 semestre
Economie şi afaceri internaţionale Relaţii economice europene;
Masterat de aprofundare.
120 credite/ 4 semestre
Economie şi afaceri internaţionale Administrarea afacerilor interne şi internaţionale ale IMM;
Masterat de complementaritate.
120 credite/ 4 semestre
Finanţe Finanţe – bănci – asigurări;
Masterat de aprofundare.
120 credite/ 4 semestre
Management Managementul organizaţiei;
Masterat de aprofundare.
120 credite/ 4 semestre
Management Management în sistemul de învățământ;
Masterat de complementaritate.
120 credite/ 4 semestre
Marketing Marketing şi comunicare în afaceri;
Masterat de aprofundare.
120 credite/ 4 semestre