Secretariat si Administratie / Laboranti

 

 

 

Ec. Ioana PRODAN

Administrator șef facultate
E-mail: ioana.prodann@gmail.com
Telefon: 0259.408.109
Birou: I008

secretariat-furs

Ec. Florentina-Mărioara URS

Secretar şef
Secretar Anii I, II, III – Licență ID  
E-mail: furs@uoradea.ro
Telefon: 0259.408.407
Birou: Clădirea V1

Bot Natalia

Ec. Natalia-Carmen BOT

Secretar IF Licență/Master – Domeniile: Administrarea afacerilor, Management, Marketing.
E-mail: nbot@uoradea.ro
Telefon: 0259.408.276
Birou: Clădirea V1

Ec. ing. Angela-Otilia TOMESCU

Secretar IF Licență/Master – Domeniile: Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate.
E-mail: otomescu@uoradea.ro
Telefon: 0259.408.263
Birou: Clădirea V1

Ec. ing. Ioan-Zsolt CEGHI

Laborant
E-mail: iceghi@uoradea.ro
Telefon: 0259.408.650
Birou: Clădirea V1

Ec. Iuliana-Magdalena POP

Laborant
E-mail: iuliapopmircea@yahoo.com
Telefon: 0259.408.734
Birou: Clădirea V1

 

Ec. Cosmin-George ȘTIR

Laborant
E-mail: cosmin_stir@yahoo.com
Telefon: 0259.408.650
Birou: Clădirea V1