Demararea activităţilor de formare profesionala, pentru managerii şi angajaţii din IMM-uri interesați în utilizarea noilor tehnologii IT

Demararea activităţilor de formare profesionala, pentru managerii şi angajaţii din IMM-uri interesați în utilizarea noilor tehnologii IT

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de Partener, alături de coordonatorul inter-regional – Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş şi Partenerii: Universitatea de Vest din Timişoara şi SIVECO România SA, Bucureşti –  în cadrul proiectului „Formarea profesională specializată şi promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii şi mobilităţii angajaţilor şi managerilor din IMM-urile din RD V VEST şi RD VI NORD-VEST”, ID: 59730, proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 3 „Corelarea adaptării lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de intervenţie 3.2 „ Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, Contract: POSDRU/81/3.2/S/59730, Responsabil proiect pentru Universitatea din Oradea: prof. univ.dr. Anca Dodescu, anunţă:

 

Demararea activităţilor de formare profesionala,

pentru managerii şi angajaţii din IMM-uri interesați în utilizarea noilor tehnologii IT,

la nivelul Partenerului 2 – Universitatea din Oradea,

Facultatea de Ştiinţe Economice

 

Modulele de curs organizate de Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în cadrul proiectului „Formarea profesională specializată şi promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii şi mobilităţii angajaţilor şi managerilor din IMM-urile din RD V VEST şi RD VI NORD-VEST” sunt:

 • Managementul performanţei;
 • Metodologii de realizare a proiectelor directoare de informatizare a IMM –urilor;
 • Sisteme informaţionale pentru management;
 • Sisteme integrate CIM, ERP şi CRM acreditat CNFPA.

Proiectul propune perfecționarea profesională în vederea asigurării competențelor necesare pentru managerii și angajații din întreprinderi mici şi mijlocii implicaţi în managementul strategic, tehnic sau economic, interesați în utilizarea noilor tehnologii IT.

Înscrierea se face la Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, str. Universităţii nr. 1, Clădirea Nouă, parter, sala F004, prin depunerea dosarului de selecţie, care va cuprinde următoarele documente:

 • Formular grup ţintă (Formular tip);
 • Copie ultima diplomă de studii (obligatoriu – studii superioare);
 • Copie cartea de identitate;
 • Copie certificat de naştere;
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 • Adeverinţă medicală;
 • Declaraţie evitare dubla finanţare;
 • Declaraţie de consimţământ.

Activităţile de furnizare programe de formare profesionala  se vor desfăşura în perioada octombrie 2012 – februarie 2013, în zilele de vineri şi sâmbătă, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea, str. Universităţi nr. 1, Clădirea Nouă.

Pentru informaţii suplimentare contact: contanctproiect@yahoo.com, Tel. 0359.408.247; Mobil: 0722.721.380