Anunt - Sesiune specială restante - 25.09.2012

Anunt – Sesiune specială restante – 25.09.2012

Pentru studentii din anul III si anul III-prelungiri, precum si pentru masteranzii din anul II si anul II-prelungiri, care, la data de 17.09.2012, dupa finalizarea sesiunii de restante din Septembrie 2012, au o singura restanta si care nu s-au prezentat de 3 ori la examinare la disciplina restanta in acest an universitar, Consiliul Facultatii de Stiinte Economice, intrunit in sedinta din 19.09.2012, a aprobat sesiune prelungita pentru a se putea prezenta din nou la aceasta restanta, in data de 25.09.2012, conform programarii de mai jos. Pentru a 3-a prezentare la examenul aferent unei discipline, studentul/masterandul trebuie sa plateasca taxa specifica la Casieria Universitatii si se predea chitanta la cadrul didactic examinator.

Programarea restantelor 25.09.2012


Download ca fisier PDF