Comunicat de presă - Desfăşurarea activităţii de internship a studenţilor PRACTeam

Comunicat de presă – Desfăşurarea activităţii de internship a studenţilor PRACTeam

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

Desfăşurarea activităţii de internship a studenţilor PRACTeam

practeam

Ȋn luna septembrie 2012, 45 de studenţi economişti realizează stagii de internship în organizaţii gazdă din Oradea, Timişoara, Suceava, pe baza rezultatelor foarte bune obţinute la evaluarea stagiului de practică desfăşurat în perioada iunie – iulie 2012.

Studenţii beneficiari ai stagiilor de internship îşi desfăşoară activitatea pe baza unui program de internship particularizat, pe posturi din domeniul economic: contabil, funcţionar economic, recepţioner, referent de specialitate marketing, junior web designer, referent contabil, ofiţer credite, agent turism, şef staţie, asistent manager, specialist resurse umane, referent economist în comerţ şi marketing, asistent comercial, referent de specialitate în administratia publică, ofiţer bancar etc.

Activitatea de internship se desfăşoară în baza celor 30 de Acorduri de internship încheiate de partenerii proiectului PRACTeam cu organizaţii gazdă din Oradea, Timişoara şi Suceava.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro
Contact: contact@practeam.ro