Comunicat de presa - Desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor PRACTeam

Comunicat de presa – Desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor PRACTeam

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului “Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

Desfăşurarea activităţii de practică a studenţilor PRACTeam

Ȋn perioada mai – iulie 2012, în urma activităţii de repartizare a studenţilor la unităţile de practică, repartizare care s-a realizat ţinând cont de rezultatelor evaluării aptitudinale, a Rapoartelor de potrivire cu posturile din domeniul specializării de licenţă sau de masterat a studenţilor economişti cooptaţi în proiectul PRACTeam, se desfăşoară activitatea de practică în cadrul celor peste 150 organizaţii gazdă cu care au fost încheiate Acorduri de parteneriat din judeţele Bihor, Timiş şi Suceava.

Perioada de desfăşurare a stagiilor de practică pentru fiecare universitate parteneră a fost programată după cum urmează:

  • 2 – 20 iulie 2012 – pentru studiile de licenţă; 2 – 13 iulie 2012 pentru studiile de masterat – Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;
  • 2 – 20 iulie 2012 – pentru studiile de licenţă; 2 – 13 iulie 2012 pentru studiile de masterat – Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor;
  • 21 mai – 10 iunie 2012 – pentru studiile de licenţă; 28 mai  -10 iunie 2012 – pentru studiile de masterat – Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Studenţii economişti participă la stagiile de practică în cadrul firmelor şi instituţiilor gazdă de practică, pe posturi specifice domeniilor de studiu, după cum urmează:

  • Domeniul Administrarea afacerilor – Economist, Manager de proiect – proiecte cu finanţare internaţională, Manager de proiect – proiecte cu finanţare naţională, Manager Front Office,  Supervisior recepţie, Restaurant manager, Housekeeping manager, HACCP Coordinator, Agent ticketing, Agent turism, Şef Recepţie, Asistent director vânzări, Recepţioner de hotel, Lucrător concierge, Responsabil cazare, Asistent manager, Funcționar economic, Agent de turism, Agent de turism Tour-operator, Agent de transport turistic intern, Agent de asistenţă turistică, Agent turism de afaceri, Agent comercial etc.
  • Domeniul Economie şi afaceri internaţionale – Economist, Referent economist în economie generală, Analist cumpărări, Asistent comercial, Analist servicii client, Inspector economist în relaţii economice internaţionale, Referent Relaţii Externe, Referent economist în relaţii economice internaţionale etc.
  • Domeniul Finanţe – Economist, Consilier clientelă, Ofiţer bancar, Consilier superior, Inspector (debutant, asistent, principal), Ofiţer (analist) credite, Ofiţer bancar front-office (economist bancă), Consultant (consilier bancar) retail, Ofiţer (analist) credite, Ofiţer bancar front-office (economist bancă), Inspector, Consilier superior etc.
  • Domeniul Contabilitate – Economist, Contabil/Casier central, Coordonator birou facturare-contracte, Referent de specialitate financiar-contabilitate, Revizor contabil, Referent de specialitate financiar – contabilitate, Controlor de gestiune etc.
  • Domeniul Management – Economist,  Asistent manager, Management trainee, Junior Recruiter, Administrator societate comercială, Director economic, Director de vânzări etc.
  • Domeniul Marketing – Economist, Agent vânzări, Referent de specialitate marketing, Agent servicii client, Agent commercial, Referent de specialitate marketing, Agent marketing, Junior web designer, Agent achiziții clienți/sales opareation agent etc.

La stagiile de practică organizate în cadrul proiectului PRACTeam participă un număr total de 880 studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ din care: 582 Studenţi  ciclul I – nivel licenţă şi 298 Studenţi  ciclul II – nivel masterat, studenţi selectaţi din cele trei universităţi partenere: Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice; Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro
Contact: contact@practeam.ro