Comisia de selectie pentru Tabere studentesti 2012

Comisia de selectie pentru Tabere studentesti 2012

În conformitate cu Ordinul nr. 681/19.06.2012, privind aprobarea Metodologiei de organizarea şi desfăşurarea Programului Tabere Studenţeşti 2012, Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice hotărăşte în şedinţa din data de 27.06.2012 componenţa Comisiei de selecţie:

  • Conf. univ. dr. Dorin COITA – Preşedinte
  • Conf. univ. dr. Daniela ZĂPODEANU – Membru
  • Student Morar Bogdan – Membru

Comisia se va întruni în data de 02.07.2012, ora 11.00 la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Economice, în vederea selecţiei studenţilor.