Alegeri reprezentanţi studenţi în  Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Alegeri reprezentanţi studenţi în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

[box type=”info”]

[/box]

În atenţia studenţilor Facultăţii de Știinţe Economice
(anul I,II și III– Licenţă ZI/ID;  anul I și II– Masterat).

Conform Cartei Universităţii din Oradea, studenţii în calitatea lor de parteneri ai corpului profesoral în procesul de formare şi pregătire profesională au dreptul de a fi reprezentaţi în cadrul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Pentru a putea fi ales ca reprezentant al studenţilor, este necesară completarea unui formular de candidatură şi realizarea unui dosar de candidatură format din: CV, scrisoare de intenţie şi eventual, documente care dovedesc merite profesionale. Formularul de candidatură, care a fost înregistrat la registratura universităţii şi dosarul de candidatură va fi depus la Secretariatul Decanatului Facultăţii de Ştiinţe Economice, până în preziua alegerilor. Dacă pentru un anumit pachet de ani/specializări nu s-a depus nicio candidatură până în preziua alegerilor, se admit candidaturi depuse și în ziua alegerilor, dar numai până la orele 10.

Sunt destinate 5 locuri pentru studenţi în Consiliul facultăţii, respectând proporţia de minim 25% din numărul membrilor respectivei structuri.

Conform Statutului studentului reprezentant, principalele drepturi şi obligaţii ale studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii/ Senatul Universităţii, sunt:

  • să voteze în Consiliul Facultăţii;
  • să fie aleşi ca studenţi membri în Senatul Universităţii şi în comisiile de la nivelul Facultăţii;
  • să facă parte din comisiile privind acordarea burselor, a locurilor în cămine, a reducerilor pe transportul în comun şi a locurilor în taberele studenţeşti;
  • să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul facultăţii;
  • să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice;
  • să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor economişti;
  • să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate etc.

Comisia de alegeri este formată din: Reprezentant studenţi an II – Moşincat Denisa, Reprezentant studenţi an III – Miclău Sebastian, Reprezentant Masterat – Matiu Raluca.

Alegerile vor avea loc în data de 9 decembrie 2011, între orele 12 și 18, în sala F006.

Toţi studenţii facultăţii au drept de vot la alegerea reprezentanţilor în Consiliul facultăţii. Studenţii prezenţi la vot vor avea asupra lor carnetul de student vizat la zi şi cartea de identitate.

Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii se stabilesc pe baza numărului de voturi „pentru” obţinute, în ordinea descrescătoare a acestui număr.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa studenţilor:

Tabel nominal cuprinzând
studenţii care şi-au depus dosarele de candidatură
pentru poziţia de  membri în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice
până la data de 08.12.2011 ora 15.00

Data depunerii
candidaturii
Numele şi prenumele
studentului
Anul de
studiu
Specializarea Forma de
învăţământ
Ciclul de
învăţământ
23.11.2011 Morar Bogdan Ovidiu I AI ZI licenţă
23.11.2011 Nemeti Emoke II AI ZI licenţă
23.11.2011 Tau Răzvan Lucian I MN ZI licenţă
23.11.2011 Puriş – Lăpuştea Roxana I AAIIIMM ZI master
23.11.2011 Lucan Liviu I MCA ZI master
23.11.2011 Pop Răzvan I FBA ZI master
23.11.2011 Miclău Gheorghe – Sebastian III FB ZI licenţă
23.11.2011 Guler Ovidiu Vasile I FB ZI licenţă
23.11.2011 Matiu Raluca Vasilica II EAATIO ZI master
25.11.2011 Silaghi Mihaela Florina I ECTS ZI licenţă
30.11.2011 Lucaciu Adasina Ioana I MN ZI licenţă
30.11.2011 Moşincat Denisa II FB ZI licenţă
05.12.2011 Vuşca Adrian III AI ZI licenţă
05.12.2011 Rus Roxana Anabela II MN ZI licenţă
06.12.2011 Puşcău Larisa Georgiana II MK ZI licenţă
07.12.2011 Olcean Ana Maria III ECTS ID licenţă
07.12.2011 Silaghi Bianca Adela III ECTS ZI licenţă
07.12.2011 Popa Roxana Florina II ECTS ZI licenţă
08.12.2011 Meşter Georgiana Lorena III MK ZI licenţă
08.12.2011 Dinescu Denisa Daniela I ECTS ZI licenţă
08.12.2011 Ghergheleş Cristina I EAATIO ZI master