Comunicat de presă - Conferință Ziua Economistului 23.11.2011

Comunicat de presă – Conferință Ziua Economistului 23.11.2011

Asociaţia Generală a Economiştilor din Româniafiliala Bihor
în parteneriat cu
Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea –
Departamentul de Economie și
Şcoala doctorală de Știinţe Sociale – domeniul Economie,
cu ocazia sărbătorii „Zilei economistului”
şi Zilei Profesorului Economist,
în data de 23 noiembrie 2011
anunţă organizarea
Sesiunii de comunicări științifice a doctoranzilor în economieediția a II-a cu tema:
„România şi provocările crizei economice.
Răspunsul tinerilor economişti”

Sesiunea de comunicări a doctoranzilor în economie se va desfăşura în data de 23 noiembrie 2011, cu începere de la orele 16:00, în Amfiteatrul Victor Jinga”, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea şi face parte din manifestările organizate de Asociaţia Generală a Economiştilor din România – filiala Bihor în parteneriat cu Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea cu ocazia „ Zilei economistului” și ”Zilei Profesorului Economist”.

Deschiderea Sesiunii de comunicări a doctoranzilor în economie va fi marcată de lansarea cărţii “Dezvoltarea Transilvaniei în viziune economică. Schiţă analitico-istorică” – autor: prof. univ. dr. Toader Ionescu, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, prezentată de prof. univ. dr. Aurel Negucioiu, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti şi conf. univ. dr. Florica Ştefănescu, Universitatea din Oradea.

Alături de cadre didactice şi doctoranzi ai Facultăţii de Ştiinţe Economice sunt aşteptaţi toţi economiştii – membri sau care doresc să devină membri ai Asociaţiei Generale a Economiştilor din România – filiala Bihor.

 

Prof. univ. dr. Alina BĂDULESCU

Decan Facultatea de Ştiinţe Economice,
Coordonator domeniul Economie din cadrul
Şcolii doctorale de Știinţe Sociale –
Universitatea din Oradea

 

Prof. univ. dr. Anca DODESCU

Preşedinte Consiliul Director,
AGER – filiala Bihor
Director Departamentul de Economie,
Facultatea de Ştiinţe Economice
Universitatea din Oradea

 

Pentru detalii cu privire la ProgramulZilei economistului” şiZilei Profesorului Economist, 23 noiembrie 2011, Oradea, vă invităm să consultaţi site-ul: http://agerbihor.ro.

Informaţii suplimentare la d-na Lavinia CHIRILĂ, secretar AGER, filiala Bihor, e-mail: lcipleu@agerbihor.ro, tel. 0259/408247, fax: 0259/408409.