Doctor H.C. prof.univ.dr. Constantin Roşca

Prof.univ.dr. Constantin ROSCA

La ceas aniversar, Colectivul Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea, are bucuria şi plăcerea de a aduce un cald şi sincer omagiu unuia dintre cei mai mari specialişti în domeniul managementului din România – Profesor, Economist şi dedicat Om de şcoală – domnul prof. univ. dr. CONSTANTIN ROŞCA.

Domnul prof. univ. dr. CONSTANTIN ROŞCA reprezintă pentru noi întruchiparea spiritului academic, a Profesorului care învaţă, îndrumă, însufleţeşte, a Cercetătorului dăruit managementului şi gestiunii resurselor umane, ca ştiinţă care cunoaşte şi ca ştiinţă care aplică. Pe parcursul întregii cariere, domnul prof. univ. dr. CONSTANTIN ROŞCA şi-a îndeplinit cu devotament misiunea de a forma profesori şi oameni de şcoală în spiritul valorilor şi principiilor academice pe care le promovează în toate dimensiunile personalităţii Domniei Sale; de a sprijini instituţional şi personal cercetători, universitari, universităţi şi facultăţi de valoare pentru a se dezvolta şi a se consolida, de a contribui la ridicarea statutului şcolii superioare economice româneşti, pe treptele înalte ale progresului ştiinţific, ale calităţii şi exigenţei. Vizionar şi generos, domnul prof. univ. dr. CONSTANTIN ROŞCA a iniţiat, conturat şi a contribuit decisiv la realizarea a ceea ce astăzi numim Asociaţia Facultăţilor de Economie din România, liantul comunităţii academice economice.

Luând în considerare, realizările importante ale domnului prof. univ. dr. CONSTANTIN ROŞCA în domeniul ştiinţei, contribuţiile de excepţie în domeniul Managementului, prestigiul profesional şi uman de care se bucură în comunitatea ştiinţifică şi academică, precum şi dăruirea pusă în slujba învăţământului superior economic românesc, Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea a propus Senatului Universităţii din Oradea acordarea Titlului Onorific de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea domnului prof. univ. dr. CONSTANTIN ROŞCA cu prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani.

Considerăm că este momentul cel mai potrivit pentru a aduce un omagiu profesorului Constantin Roşca, mereu tânăr în gând şi faptă, mereu prezent în viaţa universitară românească, Omului cu multiple calităţi de pedagog, om de ştiinţă, organizator, formator şi modelator de caractere, coleg şi prieten.

Colectivul Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea,

Oradea, 3 octombrie, 2008