Doctor H.C. prof.univ.dr. Aurel Negucioiu

Prof.univ.dr. Aurel NEGUCIOIU

Cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa, Laudatio a fost prezentat de prof. univ. dr. Gherghe Olah, decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea (mai 2003).

Profesorul universitar Aurel Negucioiu este unul din marii oameni de ştiinţă şi unul din marii dascăli pe care i-a avut şi pe care îi are România. A fost şi a rămas o voce distinctă atât în lumea dascălilor, cât şi în lumea oamenilor de ştiinţă.

Ca dascăl, profesorul Aurel Negucioiu, a contribuit la formarea a zeci de generaţii de economişti, de profesori, cercetători şi doctori în economie. Din 1964 şi până în prezent, a modelat pentru ştiinţele economice peste 37 de doctori în economie, având şanse foarte mari ca numărul acestora să treacă în curând de 50.

Paralel cu munca pur didactică, de predare şi îndrumare, profesorul Aurel Negucioiu a desfăşurat şi o muncă administrativă pe linie de învăţământ; a trecut practic prin toate funcţiile de conducere dintr-o universitate, de la şef de catedră până la cea de rector. În prezent este decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca.

Pentru întreaga activitate desfăşurată pe linie de învăţământ, profesorul Aurel Negucioiu a fost distins în 1981 de către Ministerul Învăţământului cu titlul de „Profesor universitar evidenţiat”.

Rezultatele cercetărilor profesorului Aurel Negucioiu s-au concretizat în peste 20 de volume la care a participat în calitate de autor, de coordonator şi coautor sau numai de coautor; în 9 manuale universitare; în peste 75 de studii şi articole publicate în reviste şi volume de studii; în peste 60 de comunicări prezentate în simpozioane naţionale şi internaţionale, printre care menţionăm: Budapesta – 1964; Berlin – 1967; Budapesta – 1973; Tokyo – 1977; Praga – 1977; în 15 studii de fezabilitate şi planuri de afaceri realizate pe bază de contract.

Lucrarea colectivă „Progresul economic al României 1877 – 1977″, unde domnul profesor este coautor, a fost distinsă de Academia Română cu premiul „P.S. Aurelian”. Academia Română i-a mai acordat o dată acest premiu domnului Aurel Negucioiu pentru o serie de lucrări referitoare la mecanismul economico-financiar.

De asemenea, domnul profesor Aurel Negucioiu a activat sau activează în calitate de membru sau în organele de conducere ale unor societăţi precum: Comitetul Naţional Român pentru Conferinţa Pugwash (1971), Asociaţia Generală a Economiştilor din România, Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice din România, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România.

Ceremonia decernării titlului de Doctor Honoris Causa

Extras din Laudatio prezentat de prof.univ.dr. Gheorghe Olah