Lansarea proiectului PRACTEAM

Lansarea proiectului PRACTEAM

Lansarea proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”;

Citeşte Comunicat de presă

Informaţii suplimentare www.practeam.ro