Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – Etapele/pașii bursierului Erasmus

Legendă:

 • Learning Agreement – se va prescurta în continuare LA
 • Facultatea de Ştiinţe Economce a Universităţii din Oradea – se va prescurta în continuare FSEUO
 • Universitatea din Oradea – UO
 • Facultatea de destinaţie a bursei Erasmus (Facultatea parteneră) – se va prescurta în continuare FP
 • Consiliul FSEUO – CFSE
 • Decan al FSEUO, d-na Conf.univ.dr. Adriana GIURGIU – DFSE
 • Prodean relaţii externe al FSE-UO, d-ra Conf.univ.dr. Maria-Madela Abrudan (sala F 208) – AMM
 • Secretar Şef Facultatea de Ştiinţe Economice, d-na ec. Daniela REMEŞ (sala F 202) – SS
 • Secretariatul FSEUO – SFSE
 • Responsabilul cu programul Erasmus la Universitatea din Oradea, d-na Cristina Scobiola – CS
 • Responsabilul instituţional cu programul LLP/Erasmus la Universitatea din Oradea (în acelaşi birou cu Cristina Scobiola), d-na Carmen Buran – CB
 • Centrul de Limbi Străine pentru Afaceri al FSEUO (sala F 209) – CLSA

Etape de urmat:

 1. vizitarea cu regularitate a paginii web a FSEUO pentru vizualizarea ofertei de burse Erasmus şi a documentelelor şi informaţiilor postate (http://steconomiceuoradea.ro, butonul Relaţii Internaţionale, sub-butonul Concurs Burse Erasmus – Mobilităţi studenţi – link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus/)
 2. familiarizarea cu pagina web a FSEUO (http://steconomiceuoradea.ro)
 3. conştientizarea din timp a condiţiilor de înscriere la concurs şi documentele necesare pentru dosarul de concurs
 4. solicitarea FSEUO a informaţiilor necesare candidatului la bursă Erasmus
 5. citirea şi luarea la cunoştinţă a Regulamentelor, Procedurilor şi Anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şi 11 postate pe pagina web a FSEUO (http://steconomiceuoradea.ro, butonul Relaţii Internaţionale, sub-butonul Concurs Burse Erasmus – Mobilităţi studenţi)
 6. vizitarea paginilor web şi familiarizarea cu FP unde se doreşte obţinerea unei burse Erasmus
 7. contactarea FP şi obţinerea informaţiilor necesare dosarului bursierului Erasmus
 8. întocmirea şi pregătirea din timp a dosarului de concurs pentru obţinerea unei Burse Erasmus
 9. obţinerea din timp a unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba engleză şi/sau limba de predare de la FP unde se doreşte obţinerea bursei Erasmus
 10. verificarea documentelor necesare pentru viză de la Ambasada ţării FP unde se doreşte obţinerea bursei Erasmus, pentru eventuale formalităţi necesare şederii pe o perioadă mai îndelungată
 11.  începerea demersurilor pentru obţinerea finanţării suplimentare necesare pentru Bursă
 12. activarea unei adrese de e-mail care să rămână valabilă timp îndelungat şi care să se verifice zilnic din momentul depunerii dosarului de concurs
 13. e-mail către AMM de înştiinţare depunere dosar, la care se va ataşa ca document word Anexa 1, iar ca şi documente Word, celelalte documente depuse la dosarul de înscriere la Concurs
 14. întocmirea şi depunerea dosarului de concurs ÎN TERMENUL PRECIZAT la SS, cu înregistrarea Anexei 1 la secretara de la Decanatul FSEUO, d-ra Manuela POPOVICI
 15. completarea chestionarului on-line primit de la AMM pe e-mail
 16. prezentarea la concurs în data stabilită, împreună cu documentele originale solicitate a fi aduse cu această ocazie (ex.: Certificat de Competenţă Lingvistică, Situaţia şcolară etc.)
 17. verificare rezultate concurs
 18. AMM înştiinţează pe e-mail FP despre numele şi adresele de contact ale studenţilor FSEUO care vor merge ca bursieri Erasmus la FP în anul univ. următor
 19. dacă s-a câştigat bursa, atunci se depune urgent Anexa 2
 20. se trimit scanate pe e-mail şi se depun şi listate la AMM şi CS documentele solicitate (CV, motivaţie etc., fotografie, copii paşaport, certificat competenţă, Anexele 2, 7, 8, 11) – termen: 2 zile lucratoare de la afişarea rezultatelor concursului
 21. se începe completarea şi definitivarea Anexelor 3, 4 şi 5 (termen de predare a lor: 10 zile de la afişarea rezultatelor concursului)
 22. studentul înştiinţează FP despre faptul că a câştigat Bursa Erasmus şi va trimite cât mai curând posibil documentele de aplicaţie la FP (prin posta si scanate, pe e-mail), şi se demarează procedura de înregistrare pentru obţinerea unei cazări la FP
 23. bursierul trimite FP planul său de învăţământ şi solicită astfel informaţiile necesare întocmirii corecte a Anexelor 4 şi 5
 24. se consultă cadrele didactice ale FSE-UO cu privire la completarea Anexei 4
 25. se fac programări, conform programului de consultaţii afişat la catedre/departamente, la cadrele didactice care au de semnat Anexa 4
 26. se duce la semnat la cadrele didactice ale FSEUO Anexa 4
 27. se completeaza apoi si se semneaza Anexa 5
 28. Anexele 3 şi 5 completate şi semnate se aduc la semnat la AMM şi la CB, dupa care, se transmit ca documente scanate cu semnături la FP, prin e-mail, cat si in original, prin posta şi solicită FP returnarea unui exemplar original al Anexelor 3 şi 5, după aprobarea lor de către FP; 1 exemplar original din fiecare se păstrează şi de către bursier;
 29. 1 exemplar original din Anexa 4 si 4 fotocopii ale acesteia, se predau la AMM; se pastreaza de catre bursier 1 fotocopie a acesteia;
 30. bursierul solicită FP trimiterea pe poştă, pe adresa studentului, a acceptului şi invitaţiei la bursă în cadrul FP pentru perioada indicată în Anexa 3, necesare pentru obţinerea vizei de studiu (daca e cazul). Se poate solicita ca aceste documente să fie transmise pentru siguranţă şi pe numerele de fax ale Ambasadei (bursierul va comunica FP numerele de fax) în România a ţării FP şi ale bursierului (daca e cazul).
 31. bursierul aduce câte o fotocopie din documentele de la punctul anterior la AMM şi la CS
 32. bursierul va fi înştiinţat de către AMM în momentul când a primit Anexele 3 şi 5 aprobate în original de la FP.
  • Daca Anexele 3 şi 5 aprobate în original de la FP vor fi primite pe adresa postala a bursierului, acesta va preda cate o fotocopie a acestora la AMM, SS si CS. Originalul de la Anexa 3 se va preda la AMM.
  • Daca Anexele 3 şi 5 aprobate în original de la FP se vor primi de catre AMM, atunci bursierul va primi de la AMM o copie după Anexa 3 şi originalul primit de la FP al Anexei 5, iar bursierul va duce CS câte o fotocopie după Anexele 3 şi 5.
 1. bursierul se va prezenta la CS cu minim 1 lună înainte de plecarea la bursă (dar nu în perioada 25 iulie -1 septembrie când sunt concedii legale, sau în vacanţa aferentă sărbătorilor de iarnă), cu documentele menţionate la punctele 29 şi 31 şi cu adeverinţa de înmatriculare în cadrul FSEUO şi situaţia şcolară actualizată obţinută de la SFSE (din care să rezulte că studentul este integralist în acel moment), în vederea încheierii contractului financiar şi formalităţilor necesare pentru obţinerea banilor aferenţi bursei Erasmus
 2. bursierul merge la Ambasadă pentru ridicarea vizei de studii (dacă e cazul pentru ţara respectivă!)
 3. bursierul merge la bursă la FP
 4.  dacă după ce ajunge la FP sunt necesare modificări la Anexa 5, se urmează procedura descrisă în documentul intitulat „Regulament de intocmire si aprobare Learning Agreement-Contract de studii”
 5. înainte de întoarcerea definitivă de la FP, bursierul se asigură că a primit de la acesta toate documentele necesare, menţionate în Anexa 6
 6. după ce se întoarce de la bursă, studentul prezintă în maxim 3 zile lucrătoare la serviciul Contabilitate al UO pentru decontul valutar, şi duce toate documentele necesare la CS
 7. studentul îşi va întocmi apoi Anexa 10, în 2 exemplare originale, în baza LA şi a modificărilor aduse acestuia, dacă a fost cazul, şi în baza Anexei 4;
 8. studentul se prezintă în maxim 5 zile lucrătoare de la întoarcere, la AMM, cu Anexa 6 completată conform cerinţelor şi cu anexele la aceasta, aşa cum sunt cerute în Anexa 6; Anexa 6 se va transmite către AMM şi prin e-mail, ca document word ataşat;
 9. studentul revine în maxim 5 zile lucrătoare la AMM pentru a-şi ridica 2 exemplare originale din Procesul-verbal de echivalare a notelor, întocmit şi realizat de o comisie a FSEUO în baza documentelor depuse de student la punctul 39.
 10. studentul se prezintă la d-na Cristina Scobiola, pentru incheierea decontului valutar.

 

MULTĂ BAFTĂ!

 

One Response

 1. Oferte Burse Erasmus – ESM 2011/2012 | Facultatea de Ştiinţe Economice
  Oferte Burse Erasmus – ESM 2011/2012 | Facultatea de Ştiinţe Economice / 4-4-2011 / ·

  […] ZMOLE Oferte burse Erasmus -ESM 2011/2012 Condiții de participare Regulamente & Proceduri Etapele bursierului Erasmus Documente necesare Liste bursieri Anexe […]

Leave a Reply