Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM & ESP 2014/2015

Responsabil Relatii Internationale:

 • conf. univ. dr. Madela ABRUDAN, e-mail: mabrudan@uoradea.ro

NOU ! OFERTA DE BURSE ERASMUS+ – STUDENT PLACEMENT
pentru anul univ. 2014-2015

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea anunţă organizarea concursului de selecţie a candidaţilor pentru următoarele Burse ERASMUS+ STUDENT PLACEMENT din cadrul programului LLP al Uniunii Europene, pentru anul universitar 2014-2015 – tabelul atasat

*Având în vederea oportunitatea oferită prin organizarea rundei a 3-a de selecție mobilități Erasmus + pentru anul univ. 2014 – 2015, înaintea pregătirii și depunerii dosarelor recomandăm contactarea de către studenți a Biroului de Relații Internaționale al Universității din Oradea și a universităților partenere pentru alte detalii și în vederea obținerii acceptului pentru efectuarea mobilității – a se vedea site-ul FSE – Buton Relatii internationale – Mobilitati studenti/Concurs burse Erasmus 2014-2015 – Lista universitatilor partenere, link Date contact.

Legendă:

I – initial/undergraduate = studenţi înmatriculaţi în Ciclul I de studii – studii de licenţă (studenţii care în anul univ. 2014-2015 vor fi înmatriculaţi în anii II şi III), A – advanced/postgraduate = studenţii la Master înmatriculaţi în Ciclul II de studii, adică înmatriculaţi la studii Master (viitorii ani I şi II de studii Master), D – doctorate = doctoranzii înmatriculaţi în Ciclul III de studii, adică la studii de Doctorat. Codul şi denumirea domeniului de studiu – indică specializarea solicitată studentului care doreşte să aplice pentru bursa respectivă; astfel, codurile 3, 314, 314/0311 se adresează studenţilor de la toate specializările Facultăţii noastre, respectiv, de la toate masteratele noastre; codul 1015 se adresează studenţilor de la specializarea ECTS, respectiv, de la masteratul EAATIO; codurile 0414, 0413 se adresează cu prioritate studenţilor de la specializările Management şi Marketing, respectiv, de la masteratele aferente acestor domenii: AAIIIMM, MO, MCA, etc.; codul 34/041 se adresează cu prioritate studenţilor de la specializarea AI, respectiv, de la masteratul AAIIIMM,REE, codul 0414, 342/0414 se adresează cu prioritate studenţilor de la specializarea MK, respectiv, de la masteratul MCA, codul 0412 se adresează cu prioritate studenţilor de la specializarea FB, respectiv, de la masteratul FBA, codul 340/041se adresează cu prioritate studenţilor de la specializările ECTS, AI, MN, , respectiv, de la masteratele EAATIO, AAIIIMM, MO.

Perioada efectivă de desfăşurare a bursei – se va finaliza până la 30 septembrie 2015.

Conform noilor reglementări: Un student poate aplica pentru burse Erasmus + pentru o perioadă de maximum 12 luni/ciclu de studii (I,A,D).

Perioada de depunere a dosarelor pentru înscriere la concurs – runda 3 – este: 18.02.2015 – 25.02.2015 – a se vedea site-ul FSE – Buton Relatii internationale – Mobilitati studenti/Concurs burse Erasmus 2014-2015 – Documente necesare

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE – 25.02.2015, ora 16.00

Selecția va avea loc în data de 27.02.2015 ora 11 sala E118

Pentru detalii vă rugăm să consultați: site-ul FSE butonul Relații Internaționale – http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus-2014-2015/

CONTACT ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Informaţii suplimentare pot fi obţinute şi de la Prodecanul responsabil cu Relaţiile Externe ale Facultăţii de Ştiinţe Economice – conf. univ. dr. Maria-Madela Abrudan, prin e-mail: mabrudan@uoradea.ro

***

Termen de depunere a dosarelor de înscriere la concurs:  în perioada 02.04.2014 – 08.04.2014

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE – 08 aprilie 2014, ora 16.00

Dosarele de înscriere la concurs (3 exemplare) se vor depune personal de către fiecare solicitant, la Secretara Şefă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, d-na REMEŞ Daniela (în sala F 202), după ce solicitanţii şi-au înregistrat anterior cererile (Anexa 1 – link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/03/Anexa-1-Bursa-Erasmus-Cerere-inscriere-concurs-2014.doc) la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (la d-ra secretară Viorica Szucs).

ATENŢIE: Doar dosarele care sunt întocmite conform cerinţelor vor fi luate în considerare pentru concurs (a se vedea link-ul: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus-2014-2015/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus-anexe-2014-2015/).

Toate documentele depuse la dosarul de concurs se vor transmite şi în format editabil (MS Office Word) d-nei Conf.dr. Maria-Madela ABRUDAN, ataşate unui mesaj transmis pe adresa de e-mail mabrudan@uoradea.ro, înainte de a fi depuse la d-na Daniela Remeş.

Selecţia dosarelor se va realiza până în data de 11 aprilie 2014, ora 12.00, sala E011, când solicitanţii a căror dosare au fost acceptate vor susţine interviul cu Comisia de selecţie.

Comisia de selecţie a beneficiarilor de mobilităţi Erasmus de tip Study Mobility (ESM):

Preşedinte:

 • Conf.univ.dr. Adriana GIURGIU – Decan

Membrii:

 • Conf.univ.dr. Maria-Madela ABRUDAN – Prodecan
 • Lect. univ.dr. Dorin BÂC– Director de Departament
 • Conf.univ.dr. Emil CHIRILĂ– Director de Departament
 • Conf.univ.dr. Dorin-Cristian COITA– Director de Departament
 • Conf.univ.dr. Liana-Eugenia MEȘTER – Director de Departament
 • Lect. univ. dr. Mirabela POP
 • Lect. univ. dr. Andra CATARIG
 • Lect. univ. drd. Felicia CONSTANTIN
 • Asist. univ. dr. Adina SACARĂ – ONIŢA
 • Persoana desemnată din cadrul Biroului LLP al Universităţii din Oradea

CONTACT ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

Informaţii suplimentare pot fi obţinute  şi de la Prodecanul responsabil cu Relaţiile Externe ale Facultăţii de Ştiinţe Economice – conf. univ. dr. Maria-Madela Abrudan, marţi, între orele 14.00-15.00, sala E118/F303 sau prin e-mail: mabrudan@uoradea.ro

ATENŢIE: programul pentru studenţi (audienţe, consultaţii, răspuns e-mail-uri etc.) este în fiecare zi de marţi din timpul semestrului II al anului universitar 2013-2014, numai în timpul aferent intervalului dintre orele 14.00-15.00. În perioadele de sesiuni şi vacanţe nu este program pentru studenţi.

5 Responses

 1. Oferte Burse Erasmus – ESM 2011/2012 | Facultatea de Ştiinţe Economice
  Oferte Burse Erasmus – ESM 2011/2012 | Facultatea de Ştiinţe Economice / 4-4-2011 / ·

  […] Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM […]

 2. Oferte Burse Erasmus – ESM 2013/2014 | Facultatea de Ştiinţe Economice
  Oferte Burse Erasmus – ESM 2013/2014 | Facultatea de Ştiinţe Economice / 2-25-2013 / ·

  […] Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM […]

 3. Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM 2014/2015
  Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM 2014/2015 / 5-12-2014 / ·

  […] Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM & ESP 2014/2015 […]

 4. Admitere 2014 – Studii universitare de licenta – Întrebari frecvente
  Admitere 2014 – Studii universitare de licenta – Întrebari frecvente / 6-30-2014 / ·

  […] Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM & ESP 2014/2015 […]

 5. Selectie Erasmus + Student placement 2014-2015 runda 3
  Selectie Erasmus + Student placement 2014-2015 runda 3 / 2-17-2015 / ·

  […] Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM & ESP 2014/2015 […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.