Criterii specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor pentru burse Erasmus mobilităţi studenţeşti de studii (Erasmus Study Mobility)

Oferte burse Erasmus | Calendar Zilele ERASMUS | Condiții de participare | Criterii specifice de eligibilitate Erasmus | Regulamente & Proceduri | Etapele bursierului Erasmus | Documente necesare | Liste bursieri | Anexe Lista universitatilor partenere Erasmus


Criterii specifice de eligibilitate şi departajare a candidaţilor pentru burse Erasmus+ Mobilităţi Studenţeşti de Studii și Plasament (Erasmus+ SMS & SMP – 2018-2019)

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate:

I.1. Studentul/masterandul/doctorandul trebuie să fie înscris la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea (FSEUO), la momentul la care va pleca cu bursa de studiu sau plasament (SMS/SMP); în acest scop, pentru candidaţii de la alte Facultăţi sau Universităţi şi pentru candidaţii din actualul an 3 de studii licenţă din cadrul FSEUO este necesară existenţa la dosarul de concurs a Anexei 7 (pentru SMS/SMP), completată corespunzător; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs.

I.2. Studentul / masterandul / doctorandul care candidează pentru o bursă Erasmus trebuie să cumuleze un număr maxim de 12 luni de mobilitate tip SMS și/sau SMP în perioada aferentă unui ciclu de studii (I/II/doctorat) pentru care își depune dosarul de candidatură.

I.3. Dosarul de candidatură depus pentru concurs este complet; în caz contrar, candidatul este eliminat din concurs.

I.4. Candidatul poate avea maxim 2 restanțe, în acest sens:

       a) candidatul selectat pentru obţinerea unei burse SMS/SMP, va trebui să prezinte reprezentantului Biroului LLP al Universităţii din Oradea situaţia şcolară la zi, la momentul încheierii contractului financiar;

II. Criterii de departajare

Nr.

crt.

Criteriu Punctaj
1. Media semestrelor studiate până în prezent să fie peste 8.00 10 p.
2. Situaţia şcolară prezentată la dosarul de concurs relevă faptul că solicitantul bursei SMS are maxim 2 restante 10 p.
3. Cunoaşterea limbii engleze (sau a limbii franceze pentru candidaţii la burse în Franţa) la nivel avansat – dovedit prin certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea din Oradea, prin centrele ei de examinare, sau echivalente acestora, inclusiv certificat de competenţă lingvistică eliberat de un centru de examinare cu recunoaştere internaţională (de ex., Cambridge, DALF, DAAD, Toefl etc.) 10 p.
4. Cunoaşterea limbii ţării de destinaţie a bursei solicitate, dovedită prin certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea din Oradea, prin centrele ei de examinare, sau echivalente acestora, inclusiv certificat de competenţă lingvistică eliberat de un centru de examinare cu recunoaştere internaţională (de ex., Cambridge, DALF, DAAD, Toefl etc.) 10 p.
5. Media notelor obţinute la limbile străine studiate în Facultate să fie 10.00 10 p.
6. Evaluarea capacităţii de conversaţie şi înţelegere în limbă străină (limba engleză sau franceză şi/sau limba ţării de destinaţie a bursei), prin testarea acestora în timpul interviului maxim 10 p.
7. Evaluarea modului de prezentare la interviu (prezenţă şi ţinută; atitudine; mod de exprimare; convingere; motivaţie; conversaţie etc.) maxim 10 p.
8. Evaluarea dosarului de candidatură depus pentru concurs (se va considera faptul că dosarul este întocmit conform cerinţelor; modul de realizare şi prezentare a documentelor etc.) maxim 10 p.
9. Activitatea profesională a studentului (reprezentativitate pentru studenţi/colegi în diferite organizaţii, structuri ale universităţii/facultăţii, asociaţii studenţeşti; activităţi de voluntariat în sprijinul studenţilor şi/sau a cadrelor didactice; activităţi de voluntariat în organizarea de manifestări ştiinţifice în cadrul FSEUO; iniţiative de îmbunătăţire a mediului academic şi studenţesc;  participări la proiecte studenţeşti sau ale FSEUO; calitatea de membru în asociaţii profesionale etc.) maxim 10 p.
10. Activitatea ştiinţifică a studentului (premii obţinute la olimpiadele studenţeşti sau la alte concursuri similare organizate în cadrul FSEUO, AFER etc.; participări la sesiuni ştiinţifice ale studenţilor sau alte manifestări similare; implicare în cercuri studenţeşti; lucrări ştiinţifice publicate; activarea în comitete ale unor reviste de specialitate; calitatea de membru în asociaţii ştiinţifice etc.) maxim 10 p.
Total: maxim 100 p.

Punctajul minim necesar pentru câştigarea bursei este de 50 puncte.

Departajarea candidaţilor se va realiza pe principiul: candidatul cu punctajul cel mai mare are prioritate.

Certificatul de competenţă lingvistică se poate obţine de la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Oradea.

Înainte de completarea Anexei 1, solicitanţii sunt rugaţi să se intereseze la universităţile partenere cu privire la structura anului lor universitar(cum este structurat anul lor universitar – pe semestre, trimestre etc.; când încep semestrele/ trimestrele la ei, când sunt sesiunile de examene, când sunt vacanţele lor etc.), astfel încât să se încadreze cu perioada, să-şi poată susţine examenele acolo şi să se întoarcă acasă cu creditele ECTS necesare (30 credite ECTS pentru o perioadă de maxim 6 luni, şi 60 credite ECTS pentru perioadă mai mare de 5 luni).

CONTACT ŞI INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Informaţii suplimentare pot fi obţinute şi de la Responsabilul Erasmus+ al Facultăţii de Ştiinţe Economice – dr. Roxana HATOS prin e-mail: roxanahatos@gmail.com

 

2 Responses

 1. Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM & ESP 2015/2016
  Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM & ESP 2015/2016 / 3-23-2015 / ·

  […] Erasmus -ESM & ESP 2015/2016 Săptămâna Burselor ERASMUS 2015 | Condiții de participare Criterii specifice de eligibilitate Erasmus ESM & ESP 2015-2016 Regulamente & Proceduri | Etapele bursierului Erasmus Documente necesare | Liste bursieri | […]

 2. Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM & ESP 2015/2016
  Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM & ESP 2015/2016 / 2-24-2016 / ·

  […] Zilele ERASMUS pentru STUDENTII FSE – martie 2016 | Condiții de participare | Criterii specifice de eligibilitate Erasmus ESM & ESP 2015-2016 | Regulamente & Proceduri | Etapele bursierului Erasmus | Documente necesare | Liste […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.