Ciclul II – Master – Disertaţie

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Admitere 2017 | Examene | Disertaţie | Planuri de învăţământ | Orar | Secretariat | Îndrumători de an / Directori de masterat ]

Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor de master – DISERTAȚII – anul universitar 2017-2018

Examen de disertație 2016/2017

Rezultate examen disertație – sesiunea septembrie 2017
Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat sesiunea SEPTEMBRIE 2017
Rezultate examen disertație – sesiunea iulie 2017
Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat sesiunea IULIE 2017

Metodologia examenelor de finalizare a studiilor – FSE

Formulare examene de finalizare a studiilor:

Programarea examenului de disertație – sesiunile IUNIE-IULIE 2017 și respectiv, SEPTEMBRIE 2017 – învățământ IF

În conformitate cu Hotărârile Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 18 din 15.12.2016, perioadele de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de master în sesiunea Iunie-Iulie 2017 și respectiv, în sesiunea Septembrie 2017, sunt după cum urmează:

 • Sesiunea Iunie-Iulie 2017:
  • Înscrieri la disertație: 26 iunie 2017 – 3 iulie 2017
  • Examen disertație: 6-7 iulie 2017
 • Sesiunea Septembrie 2017:
  • Înscrieri la disertație: 7-11 septembrie 2017
  • Examen disertație: 14 septembrie 2017

Comisiile de finalizare a studiilor universitare de master valabile în anul univ. 2016-2017 la Facultatea de Științe Economice – Anexa 4 la H.S. nr. 18/20.02.2017

Reglementări în vigoare referitoare la examenul de disertație (valabile în anul univ. 2016-2017):


Disertație 2015/2016

Având în vedere derularea celei de-a treia reexaminări, înscrierile la examenul de disertație se prelungesc până la data de 13.09.2016 inclusiv.
Examenul de disertație se va desfășura în ziua de 15.09.2016.

Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat sesiunea SEPTEMBRIE 2016

În conformitate cu Hotărârile Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 82 din 11.11.2015, perioadele de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor de master în sesiunea Iulie 2016 și respectiv, Septembrie 2016sunt după cum urmează:

Înscrierea la examenul de disertație se realizează în conformitate cu metodologia de mai jos.

Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor – licenta si disertatie – anul universitar 2015-2016

Metodologie finalizare studii FSE valabila incepand cu 2015-2016
Anexa 2 – Cerere inscriere lucrare de licenta / disertatie
Anexa 4 – Ce este si cum poate fi evitata plagierea
Anexa 5 – Cerinte de realizare a lucrarii de licenta / disertatiei
Anexa 6 – Referat asupra disertatiei – format-tip
Anexa 7 – Declaratia de autenticitate a studentului
Anexa 8 – Cerere inscriere examen de finalizare

Formular tip – Referat lucrare finalizare studii

Pentru înscriere la examenul de finalizare a studiilor este obligatoriu:

 1. Sa aveti situatia cu mediile anilor de studii, eliberata de la Secretariat
 2. Cererea de înscriere şi lucrarea de licenţă să fie vizate de coordonator.
 3. Să depuneţi o copie legalizata după certificatul de naştere.
 4. 2 poze pentru diplomă, format ¾, făcute pe hârtie fotografică.
 5. Un cd care să conţină lucrarea de licenţă.
 6. Absolventii care se prezintă a doua oară vor achita taxa de 600 lei.

Programarea examenului de disertatie sesiunea septembrie 2015 

Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat sesiunea septembrie 2015

Inscrieri, depunerea lucrărilor: 02.09.2015 – 08.09.2015 la secretariat după următorul program:

 • luni – vineri 09.00 – 16.00

Susţinerea lucrării de disertaţie

 • 10.09.2015 începând cu ora 09.00

Studenţii care se prezintă a doua oară vor achita taxa de 500 lei.

Inscrierea la disertaţie este condiţionată de depunerea la dosar a diplomei de licenţă şi a suplimentului la diplomă în original.

La înscriere este obligatoriu:

 1. Cererea de înscriere şi lucrarea de disertaţie să fie vizate de coordonator.
 2. Să depuneţi 2 poze pentru diplomă, format ¾, făcute pe hârtie fotografică şi o copie după certificatul de naştere.
 3. Să depuneţi un CD care să conţină lucrarea de disertaţie.

Calendarul Facultăţii de Ştiinţe Economice privind organizarea şi desfăşurarea EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE aferent anului univ. 2014-2015

În conformitate cu Structura aprobată de SUO pentru anul univ. 2014-2015 (prin Hotărârea Senatului Universității din Oradea nr. 41 din 26 mai 2014 – Anexa 14), disponibilă la link http://steconomiceuoradea.ro/wp/2014/06/12/structura-anului-universitar-2014-2015/, Consiliul Facultății de Științe Economice întrunit în ședința din data de 20.11.2014, a aprobat următorul Calendar al Facultăţii de Ştiinţe Economice privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor universitare aferent anului univ. 2014-2015:

1. Sesiunea Iunie-Iulie 2015:

2. Sesiunea Septembrie 2015:


Rezultatele examenului de disertatie – sesiunea Septembrie 2014 – au fost afisate la avizierul de langa amfiteatrul F006

Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat, sesiunea septembrie 2014

Programarea examenului de  disertatie – sesiunea septembrie 2014

 • Inscrieri, depunerea lucrărilor: 03.09.2014 – 05.09.2014 la secretariat după următorul program: luni – vineri 09.00 – 16.00
 • Susţinerea lucrării de disertaţie – 09.09.2014, ora 09.00

STUDENŢII CARE SE PREZINTĂ A DOUA OARĂ VOR ACHITA TAXA DE 500 LEI.

IMPORTANT:

 1. Înscrierea la disertaţie este condiţionată de depunerea la dosar a diplomei de licenţă şi a suplimentului la diplomă în original
 2. Cererea de înscriere și lucrarea de disertație să fie vizate de coordonator. DOWNLOAD Cerere de inscriere la examenul de disertatie.
 3. La înscriere este obligatoriu să depuneţi 2 poze pentru diplomă, format ¾, făcute pe hârtie fotografică şi o copie după certificatul de naştere.
 4. Un CD care să conţină lucrarea de disertaţie în format MS Word.

Decizie Rector nr. 217 din 30 05 2014 – Comisii finalizare studii 2014 FSE UO

Comisiile pentru examenul de finalizare a studiilor organizat la nivelul Facultatii de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea, sesiunea Iulie 2014 si Septembrie 2014

Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor – licenta si disertatie – anul universitar 2014-2015

Procedura privind elaborarea lucrarii de finalizare a studiilor (Anexa 2 a Hotararii Senatului UO nr 4 din 26.05.2014)

 

ARHIVA

 

2 Responses

 1. Examene de finalizare a studiilor – licenta si disertatie – septembrie 2014

  […] Examen disertaţie […]

 2. Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de masterat sesiunea septembrie 2015

  […] Programarea se găsește afișată și la CICLUL II – MASTER – DISERTAŢIE […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.