Programul “EURO 200”

Programul “EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării dc calculatoare se va derula şi în anul 2014.

Beneficiarii acestui program sunt studenţii învăţământului superior de stat sau particular acreditat, în vârsta de până la 26 de ani. care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie.

Depunerea dosarelor la secretariatele facultăţilor se face în perioada 01 – 21 aprilie 2014. dată la care vor fi înaintate spre analiză către Comisia instituită prin decizie a rectorului.

  • in conformitate cu Normele metodologice pentru aplicarea Legii 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, actele necesare în dosarul de candidatură al studentului sunt:
  • Cerere tip;
  • Actul de identitate al studentului care aplică – copie:
  • Certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei copie: Adeverinţe de elev/student ale fraţilor:
  • Actele doveditoare. în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii:
  • Declaraţie pe propria răspundere cum că venitul lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (sub 150 RON) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului.

Ataşăm Calendarul desfăşurării acţiunii şi modelul cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator. Nr. de înregistrare al cererii şi denumirea unităţii de învăţământ se completează de către Comisia constituită la nivel de universitate prin Decizia nr.I21 din 03.04.2014 a Rectorului Universităţii din Oradea. Legislaţia în vigoare este:

Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.

Acestea le găsiţi pe site-ul ministerului în categoria: Prima pagină/învăţământ preuniversitar/Programe sociale/Euro 200.