Comunicat de presă - Selecţia studenţilor economişti pentru realizarea stagiilor de practică şi internship

Comunicat de presă – Selecţia studenţilor economişti pentru realizarea stagiilor de practică şi internship

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri“, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

Selecţia studenţilor economişti
pentru realizarea stagiilor de practică şi internship

practeam

Studenţii economişti din Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, care doresc realizarea stagiului de practică într-un mediu organizat sub îndrumarea în parteneriat a unui tutore de practică din cadrul firmei şi a unui cadru didactic universitar, sunt aşteptaţi să se înscrie la selecţia care se desfăşoară în perioada decembrie 2011 – ianuarie 2012 la sediul facultăţilor implicate.

Pentru anul universitar 2011 – 2012, se vor selecta un număr total de 810 studenţi economişti astfel:

 • 540 studenţi din cadrul  ciclului I – studii universitare de licenţă (180 studenţi la nivelul Universităţii din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice, 180 studenţi la nivelul Universităţii de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi 180 studenţi la nivelul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică);
 • 270 studenţi din cadrul  ciclului  II – studii universitare de masterat (90 studenţi la nivelul Universităţii din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice, 90 studenţi la nivelul Universităţii de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi 90 studenţi la nivelul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică).

Dosarul de înscriere la selecţie va cuprinde:

 • Copie după cartea de identitate şi, dacă este cazul, copie după viza de flotant;
 • Curriculum Vitae, completat pe baza formularului tip;
 • Scrisoare de motivaţie;
 • Formularul de înregistrare a grupului ţintă, completat pe baza formularului tip;
 • Acord de utilizare a datelor personale, completat pe baza formularului tip;
 • Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a participa la toate activităţile proiectului, în situaţia selectării, completat pe baza formularului tip;
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu este angajat cu carte de muncă şi/sau nu are nici o activitate aducătoare de venit, completată pe baza formularului tip;
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare privind activitatea de practică, completată pe baza formularului tip.

Condiţiile de selecţie sunt:

 • Candidatul/candidata să fie student înmatriculat în anul II de studiu în cadrul unui program de studii de licenţă, respectiv în anul I de studiu în cadrul unui program de studii de masterat, organizat de facultăţile partenere şi inclus în proiect;
 • Candidatul/candidata să NU fie angajat/angajată cu contract de muncă, contract civil sau alte forme;
 • Candidatul/candidata să NU beneficieze sau să NU fi beneficiat de finanţare pentru efectuarea stagiului de pregătire practică, prin alte proiecte;
 • Candidatul/candidata să aibă domiciliul în localitatea în care își efectuează studiile conform cărții de identitate sau vizei de flotant;
 • Candidatul/candidata să fie cetățean al Uniunii Europene.

Studenţii selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului vor beneficia de:

 • subvenţii şi premii;
 • pregătire practică specializată pe domeniul de studiu în organizaţii gazdă cu care facultatea a încheiat acorduri de parteneriat;
 • desfăşurarea activităţii de practică sub îndrumarea permanentă a unui tutore specializat din cadrul organizaţiei gazdă;
 • ghid de practică şi materiale suport pentru desfăşurarea stagiilor de practică gratuite;
 • servicii specializate şi personalizate de orientare şi consiliere în carieră, testare aptitudinală pentru orientare în carieră;
 • interacţiunea on-line şi on-time: studenţi, facultate, firme, prin dispeceratul de practică – PRACTeam Center;

Dosarele se pot depune la sediile PRACTeam Center, de unde se pot obţine şi Formularele tip:

 • Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice  –  sala F006, program: Luni -Vineri, Orele: 16.00 – 18.00;
 • Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilorsala D05, program: Luni-Vineri, Orele: 16.00 – 18.00;
 • Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică  – sala H001, program: Luni-Vineri, Orele: 16.00 – 18.00.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro
Contact: contact@practeam.ro

Descarcă comunicatul de presă în format PDF