Comunicat de presă - Reînnoirea și încheierea de noi Acorduri de parteneriat  pentru stagiile de practică şi internship cu mediul de afaceri și  selecția tutorilor de practică a studenţilor economişti

Comunicat de presă – Reînnoirea și încheierea de noi Acorduri de parteneriat pentru stagiile de practică şi internship cu mediul de afaceri și selecția tutorilor de practică a studenţilor economişti

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri“, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

 

Reînnoirea și încheierea de noi Acorduri de parteneriat
pentru stagiile de practică şi internship cu mediul de afaceri și
selecția tutorilor de practică a studenţilor economişti


practeam

Ȋn vederea pregătirii corespunzătoare şi inserţiei pe piaţa muncii a studenţilor economişti, a stabilirii unei punţi de legătură între universităţi şi mediul de afaceri, în perioada decembrie 2011 – ianuarie 2011 are loc în cadrul proiectului PRACTeam, activitatea de reînnoire şi încheiere de noi Acorduri de practică şi internship cu mediul de afaceri pentru organizarea şi îndrumarea stagiilor de practică şi internship.

Ȋn acest scop, agenţii economici din Oradea, Timişoara şi Suceava, care doresc să se implice în reuşita acestui obiectiv pot încheia Acorduri de parteneriat pentru anul 2012 cu universităţile partenere ale proiectului: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică.

Ȋn baza acestor acorduri, partenerii din mediul de afaceri devin organizaţii gazdă de practică şi vor primi studenţi economişti în stagii de practică şi internship, sub coordonarea unui tutore de practică – angajat al firmei şi a unui responsabil de practică – cadru didactic universitar, angajat al universităţilor partenere. În cadrul proiectului, urmează să fie selectaţi în acest an 162 tutori de practică (câte 54 tutori la nivelul fiecărui partener) angajaţi în cadrul organizaţiilor gazdă pentru practică.

Criteriile de selecţie pentru tutorii de practică sunt: recomandarea din partea responsabilului de practică; angajamentul unităţii de practică de implicare în proiectul PRACTeam; decizia de desemnare a tutorelui de către conducătorul unităţii de practică/organizaţiei gazdă; angajamentul de implicare a tutorelui în proiect.

Tutorii de practică selectaţi în cadrul proiectului PRACTeam, vor beneficia de:

  • subvenţii;
  • un curs gratuit de instruire în vederea formării abilităţilor de tutore pentru stagiile de pregătire practică ale studenţilor, coordonat cu experţi în domeniu;
  • un manual al tutorelui de practică din cadrul organizaţiilor gazdă care oferă programe de pregătire practică studenţilor;
  • participarea la Workshop-ul PRACTeam – schimb de experienţă şi bune practici între tutorii din diferite organizaţii gazdă a stagiilor de practică şi studenţii economişti;
  • participarea la Gala PRACTeam pentru premierea studenţilor cu cele mai bune rezultate în stagiile de pregătire practică şi a celor mai bune idei de îmbunătăţire a activităţii organizaţiilor gazdă de practică;
  • oportunitatea de a coordona, pregăti şi evalua studenţii economişti în activitatea practică;
  • promovarea firmei / instituţiei pe care o reprezintă prin Campaniile PRACTeam;
  • consolidarea relaţiei cu mediul universitar – prin Acordul de parteneriat PRACTeam.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro
Contact: contact@practeam.ro

Descarcă comunicatul de presă în format PDF