Test limba engleză, anul I IF

Test limba engleză, anul I IF

Studenţii anului I (la forma de învăţământ cu frecvenţă) care în fişa de înscriere au ales ca primă opţiune LIMBA ENGLEZĂ vor susţine un  TEST pentru repartizarea pe limbi străine în data de 02.10.2015 ora 9:00 în Aula Magna. Vă rugăm să vă prezentați la ora 08:45. Participarea este condiționată de prezentarea cărții de identitate.

Atenţie: Neprezentarea la testul de limba engleză atrage după sine repartizarea la alte limbi străine în funcţie de locurile rămase disponibile!