Deschiderea anului universitar 2015 - 2016 (Ciclul I - IF, Ciclul I - ID, Ciclul II - Master)

Deschiderea anului universitar 2015 – 2016 (Ciclul I – IF, Ciclul I – ID, Ciclul II – Master)

Festivitatea de deschidere a anuui universitar 2015 – 2016  la Universitatea din Oradea va avea loc Joi, 01.10.2015, începând cu orele 10.00, la Sala de jocuri sportive.

La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Economice, deschiderea anului universitar 2015 – 2016,  va avea loc după cum urmează:

Ciclul I – licenţă – IF – va avea loc Joi, 01.10.2015, începând cu orele 12.00 –în amfiteatrele arondate domeniilor de studiu după cum urmează:

 • AFACERI INTERNAŢIONALE  –  Amfiteatru F003
 • AFACERI INTERNAŢIONALE (ÎN LIMBA ENGLEZĂ)  – Amfiteatru F003
 • CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE  –  Amfiteatru F205
 • ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR  –  Amfiteatru F006
 • FINAŢE ȘI BĂNCI  –  Amfiteatru F205
 • MANAGEMENT  –  Amfiteatru F208
 • MARKETING  –  Amfiteatru F208

Ciclul I – licenţă – ID – va avea loc Joi, 01.10.2015, începând cu orele 18.00 –în amfiteatrele arondate domeniilor de studiu după cum urmează:

 • Anul I – Programele de studii MANAGEMENT și CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE – Amfiteatru F003
 • Anul II, anul III și studenții aflați în prelungiri – Programele de studii MANAGEMENT și CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE – Amfiteatru F006

Ciclul II – Master – IF – va avea loc Joi, 01.10.2015, începând cu orele 16.00 –în amfiteatrele arondate domeniilor de studiu după cum urmează:

 • Administrarea afacerilor interne și internaţionale a IMM (AAIIIMM) – Amfiteatru F003
 • Administrarea afacerilor regionale (AAR) – Amfiteatru F006
 • Contabilitatea, auditul și gestiunea afacerilor (CAGA) – Amfiteatru F205
 • Economia și administrarea afacerilor în turism și industria ospitalităţii (EAATIO) – Amfiteatru F006
 • Finanţe, bănci, asigurări (FBA) – Amfiteatru F205
 • Managementul organizaţiei (MO) – Amfiteatru F208
 • Marketing și comunicare în afaceri (MCA) – Amfiteatru F208
 • Relaţii economice europene (REE) – Amfiteatru F003

Prezența studenților este obligatorie, în vederea semnării Contractelor anuale de studii universitare!

Coordonatorii domeniilor de studiu şi îndrumătorii de an vor informa studenţii cu privire la: orar, planul de învăţământ, contractele de şcolarizare, contractele de studii, datele de contact ale indrumatorului de an, programul de consultaţii al cadrelor didactice etc.