Departamentul de Management – Marketing

Lect.univ.dr. Remus-Dorel ROŞCA

Membru în Consiliul Departamentului de Management – Marketing

Curriculum Vitae

Birou: Sala E118 – sediu al Departamentului de Management-Marketing
Telefon interior: 796
e-mail: roscaremus10@gmail.com

Discipline predate:
1. Managementul activităţii de marketing
2. Comunicare managerială
3. Simulări şi proiecte de management
4. Practică
5. Introducere în metodologia cercetării

Lect.univ.dr. Adela-Laura POPA

Curriculum Vitae

Birou: Sala E118 – sediu al Departamentului de Management-Marketing
Telefon interior: 796
Email: apopa@uoradea.ro, adelaa.laura.popa@gmail.com

Discipline predate:
– Proiecte de marketing
– Cercetări de marketing
– Marketing
– Programe aplicative de marketing
– Implementarea strategiei de marketing
– Informatică economică

Asist.univ.dr. Teodora-Mihaela TARCZA

Curriculum Vitae

Birou: Sala E118 – sediu al Departamentului de Management-Marketing
Telefon interior: 796
Email: ttarcza@uoradea.ro, teodorat.studenti@gmail.com

Discipline predate:
– Marketing
– Comunicare și negociere în afaceri
– Management strategic
– Tehnici de vânzare

Cadre didactice care desfăşoară activităţi didactice în regim de Plata cu ora

Prof.univ.dr. Adriana-Mirela TOMESCU

Curriculum Vitae

Email: atomescu@uoradea.ro; ada.mirela.tomescu@gmail.com ;