Mobilități Erasmus – Teaching Assignment (STA) şi Staff Training (STT)

[button link=”http://steconomiceuoradea.ro/wp/2013/03/20/oferta-de-burse-erasmus-teaching-assignment-sta-si-staff-training-stt-pentru-anul-univ-2013-2014/” color=”silver”] Oferta burse Erasmus – STA si STT 2013/2014 [/button] [button link=”http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-cadre-didactice-socrates-teaching-staff/adrese-de-contact-parteneri-straini/” color=”silver”] Parteneri străini[/button] [button link=”http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-cadre-didactice-socrates-teaching-staff/formulare-tip/” color=”silver”] Formulare tip[/button] [button link=”http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-cadre-didactice-socrates-teaching-staff/regulament-mobilitati/” color=”silver”] Regulament mobilități[/button]

 

 

 

 

MOBILITĂŢI ERASMUS – TEACHING ASSIGNMENT 2013-2014

Prezentare generală
Misiunile de predare STA pot viza, pe lângă activitatea didactică propriu-zisă, următoarele obiective:

  • să introducă în programele de studii a unor noi cursuri şi/sau actualizarea celor existente;
  • să permită studenţilor care nu au avut sau nu vor avea posibilitatea participării la un stagiu de mobilitate Erasmus să beneficieze de experienţa, cunoştinţele şi expertiza unui cadru didactic din altă ţară europeană;
  • să contribuie la consolidarea cooperării între universităţi atât din punctul de vedere al mobilităţilor, cât şi al dezvoltării curriculumului;
  • să promoveze schimbul de experienţă în ce priveşte metodologia de predare.

Cadrele didactice universitare pot efectua stagii de predare în străinătate între 1 şi 6 săptămâni la una sau mai multe dintre instituţiile partenere cu care există încheiat Acord Bilateral. Ele pot participa de asemenea la elaborarea şi implementarea unor programe de dezvoltare curriculară, la Programe Intensive sau la Reţele Tematice.

Click aici pentru mai multe informatii despre Mobilitățile ERASMUS – Teaching Assignement 2013/2014

MOBILITĂŢI ERASMUS – STAFF TRAINING 2013-2014

Obiectivul
Obiectivul acestui tip de mobilităţi este dezvoltarea profesională a personalului didactic şi nedidactic din instituţiile de învăţământ superior, precum şi a personalului din întreprinderi.
Acest obiectiv se realizează prin mobilitatea personalului către o altă instituţie de învăţământ superior sau către o întreprindere.

Scopul
Beneficiarii acestui tip de mobilitate vor putea să-şi dezvolte abilităţi şi competenţe în domeniul lor de activitate sau în domenii apropiate, vor avea şansa de a căpăta îndemânări practice, de a învăţa din experienţa şi bunele practici ale instituţiei partenere.

Click aici pentru mai multe informatii despre Mobilitățile ERASMUS – Staff Training 2013/2014

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.