Ciclul I – ZI – Examen licenţă

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

Admitere 2017 | Examen licenţă | Examene | Planuri de învățământ | Info studenţi | Orar | Indrumatori de an ]

Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor de licență – LUCRĂRI DE LICENȚĂ – anul universitar 2017-2018

Examen de licență 2016/2017

Rezultate examen licență – sesiunea septembrie 2017
Programarea pe săli pentru susținerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de licență sesiunea septembrie 2017
Rezultate examen licență – sesiunea iulie 2017
Programarea pe săli pentru susținerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de licență sesiunea iulie 2017

Metodologia examenelor de finalizare a studiilor – FSE

Formulare examene de finalizare a studiilor:

Programarea examenului de licență – sesiunile IUNIE-IULIE 2017 și respectiv, SEPTEMBRIE 2017 – învățământ IF / Zi și ID

În conformitate cu Hotărârile Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 18 din 15.12.2016, perioadele de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licență în sesiunea Iunie-Iulie 2017 și respectiv, în sesiunea Septembrie 2017, sunt după cum urmează:

 • Sesiunea Iunie-Iulie 2017:
  • Înscrieri la licenţă: 26 iunie 2017 – 3 iulie 2017
  • Examen licenţă: 5-6 iulie 2017
 • Sesiunea Septembrie 2017:
  • Înscrieri la licenţă: 7-11 septembrie 2017
  • Examen licenţă: 13 septembrie 2017
TEMATICA pentru  Proba I: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (probă orală) la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență pentru sesiunile Iunie-Iulie 2017 și Septembrie 2017, la nivelul Facultăţii de Știinţe Economice a Universității din Oradea

Comisiile de finalizare a studiilor universitare de licență valabile în anul univ. 2016-2017 la Facultatea de Științe Economice – Anexa 4 la H.S. nr. 18/20.02.2017

Reglementări în vigoare referitoare la examenul de licență (valabile în anul univ. 2016-2017):


Examen de licență 2015/2016

Având în vedere derularea celei de-a treia reexaminări, înscrierile la examenul de licență se prelungesc până la data de 13.09.2016 inclusiv. Examenul de licență se va desfășura în ziua de 15.09.2016.
 
Pentru stundenţii non-bologna proba scrisă  – 15.09.2016 – ora 09.00 sala F208
 
TEMATICA pentru  Proba I: Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate (probă orală) la examenele de finalizare a studiilor universitare de licență pentru sesiunile Iulie 2016 și Septembrie 2016, la nivelul Facultăţii de Știinţe Economice a Universității din Oradea

Programarea examenului de licență – sesiunile IULIE 2016 și respectiv, SEPTEMBRIE 2016 – învățământ IF și ID

În conformitate cu Hotărârile Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice nr. 82 din 11.11.2015, perioadele de susţinere a examenelor de finalizare a studiilor în sesiunea Iulie 2016 și respectiv, Septembrie 2016, sunt după cum urmează:

Înscrierea la examenul de licență se realizează în conformitate cu metodologia de mai jos.

Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor – licenta si disertatie – anul universitar 2015-2016

Metodologie finalizare studii FSE_valabila incepand cu 2015-2016
Anexa 2 – Cerere de înscriere la coordonatorul lucrării de licență
Anexa 4 – Ce este si cum poate fi evitata plagierea
Anexa 5 – Cerinte de realizare a lucrarii de licenta
Anexa 6 – Referat asupra lucrării de licență – format-tip
Anexa 7 – Declarația de autenticitate a studentului
Anexa 8 – Cerere de înscriere la examenul de finalizare studii – format-tip

Formular tip – Referat lucrare finalizare studii

Pentru înscriere la examenul de finalizare a studiilor este obligatoriu:

 1. Sa aveti situatia cu mediile anilor de studii, eliberata de la Secretariat
 2. Cererea de înscriere şi lucrarea de licenţă să fie vizate de coordonator.
 3. Să depuneţi o copie legalizata după certificatul de naştere.
 4. 2 poze pentru diplomă, format ¾, făcute pe hârtie fotografică.
 5. Un cd care să conţină lucrarea de licenţă.
 6. Absolventii care se prezintă a doua oară vor achita taxa de 600 lei.

Programarea examenului de licență sesiunea septembrie 2015 – învățământ IF și ID

Programarea pe săli pentru susținerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de licență sesiunea septembrie 2015

Înscrieri, depunerea lucrărilor: 02.09.2015 – 08.09.2015 în sala F204 și F207, după următorul program:

 • luni – vineri 09.00 – 16.00

Examenele de licenţă

 • 09.09.2015 începând cu ora 09.00

Studenţii care se prezintă a doua oară vor achita taxa de 500 lei.

La înscriere este obligatoriu:

 1. Mediile anilor de studii eliberate de Secretariat
 2. Cererea de înscriere şi lucrarea de licenţă să fie vizate de coordonator.
 3. Să depuneţi 2 poze pentru diplomă, format ¾, făcute pe hârtie fotografică şi o copie după certificatul de naştere.
 4. Să depuneţi un cd care să conţină lucrarea de licenţă.

 

Calendarul Facultăţii de Ştiinţe Economice privind organizarea şi desfăşurarea EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR UNIVERSITARE aferent anului univ. 2014-2015

În conformitate cu Structura aprobată de SUO pentru anul univ. 2014-2015 (prin Hotărârea Senatului Universității din Oradea nr. 41 din 26 mai 2014 – Anexa 14), disponibilă la link http://steconomiceuoradea.ro/wp/2014/06/12/structura-anului-universitar-2014-2015/, Consiliul Facultății de Științe Economice întrunit în ședința din data de 20.11.2014, a aprobat următorul Calendar al Facultăţii de Ştiinţe Economice privind organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor universitare aferent anului univ. 2014-2015:

1. Sesiunea Iunie-Iulie 2015:

2. Sesiunea Septembrie 2015:

Tematica examenului de Licenta – Iulie/Septembrie 2015

 


Rezultatele examenului de licenta – sesiunea Septembrie 2014 – au fost afisate la avizierul de langa amfiteatrul F006

Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de licență sesiunea septembrie 2014

 • Inscrieri, depunerea lucrărilor: 03.09.2014 – 05.09.2014 la secretariat după următorul program: luni – vineri    09.00 – 16.00
 • Examenele de licenţă  08.09.2014, ora 09.00

STUDENŢII CARE SE PREZINTĂ A DOUA OARĂ VOR ACHITA TAXA DE 500 LEI.

IMPORTANT:

 1. Cererea de înscriere și lucrarea de licență să fie vizate de coordonator. DOWNLOAD Cerere de inscriere la examenul de licenta.
 2. La înscriere este obligatoriu să depuneţi 2 poze pentru diplomă, format ¾, făcute pe hârtie fotografică şi o copie după certificatul de naştere.
 3. Un CD/DVD care să conţină lucrarea de licenţă în format MS Word.

NOU! Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor – licenta si disertatie – anul universitar 2014-2015

 

Programarea studenților pentru susținerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de licență – Proba Orală – iulie 2014

Decizie Rector nr. 217 din 30 05 2014 – Comisii finalizare studii 2014 FSE UO

Comisiile pentru examenul de finalizare a studiilor organizat la nivelul Facultatii de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea, sesiunea Iulie 2014 si Septembrie 2014

Procedura privind elaborarea lucrarii de finalizare a studiilor (Anexa 5 a Hotararii Senatului UO nr 38 din 03.03.2014)

Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor – licenta si disertatie – anul universitar 2013-2014

ALTE FORMULARE (Cerere inscriere, Centralizator teme, Ce este si cum se poate evita plagierea, Cerinte de realizare a lucrarii, Declaratia de autenticitate etc.)

Procedură privind elaborarea lucrării de finalizare a studiilor (Modificata prin HS UO nr. 38 / 03.03.2014)

Tematica pentru examenul de finalizare a studiilor de licenţă – sesiunile iulie si septembrie 2014

Tematica pentru examenul de finalizare a studiilor de licenţă – sesiunea iulie 2013

Programe analitice examen licenţă studii universitare de licenţă de lungă durată (4-5 ani)

***

5 Responses

 1. Examene de finalizare a studiilor – Licenta si Disertatie – iulie 2012 | Facultatea de Ştiinţe Economice

  […] CLICK aici pentru detalii privind Tematica, Subiectele orientative si Procedura de realizare a lucra… […]

 2. Examene de finalizare a studiilor – licenta si disertatie – septembrie 2014

  […] Click aici pentru mai multe detalii despre examenul de licenta – septembrie 2014 […]

 3. Anunțuri / Știri / Noutăți Info studenţi

  […] [ Examen licenţă | Examene | Specializări | Info studenţi | Orar | Lista indrumatorilor de an | Lista directorilor de masterat ] […]

 4. Anunturi Inscriere examene finalizare studii – licenta si disertatie

  […] Cititi mai multe despre examenul de licenta si aici […]

 5. Programarea pe sali pentru sustinerea Examenului de finalizare a studiilor universitare de licență sesiunea septembrie 2015

  […] Programarea se găsește afișată și la Ciclul I – ZI – Examen licenţă […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.