Centrul de testare ECDL

ECDL

Obţineţi certificatele ECDL Start şi ECDL Complet prin Centrul de atestare ECDL din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Calendar testări ECDL

Ce este ECDL:
ECDL= European Computer Driving License = Permisul european de conducere a computerului

 • este cel mai răspândit program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator, recunoscut la nivel internaţional în peste 148 de ţări.
 • este un document ce atestă capacitatea deţinătorului său de a folosi eficient un computer
 • deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun sau o bursă
 • oferă perspective suplimentare de promovare în carieră
 • reprezintă baza unei specializări ulterioare

Certificarea ECDL Complet
Cel mai important certificat ECDL, Permisul ECDL Complet indică faptul că deţinătorul a trecut un test teoretic care evaluează conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei şi şase teste practice care evaluează competenţa de bază a deţinătorului în utilizarea unui computer personal şi în folosirea unor aplicaţii ale calculatorului întâlnite în activităţile curente.

Cele 7 module ale programei ECDL sunt:

 1. Concepte generale ale TI
 2. Utilizarea computerului şi organizarea fişerelor
 3. Procesare de text
 4. Calcul tabelar
 5. Baze de date
 6. Prezentări
 7. Informaţie şi comunicare

Programa analitica

Certificarea ECDL Start
Se eliberează la cererea candidaţilor după promovarea a 4 module:

 1. Modul 2 (Utilizarea Computerului şi organizarea fişierelor)
 2. Modul 3 (Procesare de text)
 3. Modul 7 (Informaţie şi Comunicare),
 4. Cel de-al patrulea modul poate fi ales de candidat în funcţie de necesităţile acestuia (respectiv dintre modulele 1, 4, 5 şi 6).

“Permisul european de conducere a computerului Start” atestă absolvirea celor patru module. Paşi în obţinerea certificatului ECDL

 1. Achiziţionarea unui Card de Aptitudini ECDL de la centrul nostru, de la un alt centru de atestare acreditat sau de la ECDL ROMÂNIA.Pe acest Card de aptitudini ECDL, asemanator unei “foi matricole”, sunt trecute rezultatele celor şapte examene în cazul ECDL Complet sau 4 examene în cazul ECDL Start. Candidatul se poate înscrie pentru a susţine examinările prezentând cardul de aptitudini şi menţionând modulele la care doreşte să susţină examene. Centrul de testare va percepe o taxă pentru organizarea examenelor.
 2. Înscrierea pentru susţinearea examenelor la centrul de atestare ECDL din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice sau la un alt centru de atestare acreditat, unde doreşte să susţină examenele.
 3. Susţinearea examenelor
  Susţinerea examenelor se poate face în orice ordine doreşte candidatul.
  Examenele trebuie să fie promovate într-o perioadă de maximum 3 ani, începând cu data susţinerii primului dintre ele.
  Fiecare test conţine un set de întrebări pentru care se pot primi maximum 36 de puncte. Pentru ca un modul să fie considerat promovat, candidatul trebuie să obţină un punctaj de cel puţin 75%.
  Durata examenului pentru fiecare modul din cadrul ECDL Complet şi ECDL Start este de 45 de minute.
  În caz de insucces în luarea unui examen, acesta poate fi repetat într-o altă sesiune de examinare, candidatul trebuind doar să plăteasca din nou taxa de examinare.
  Pentru modulul 1 (modulul teoretic) examenul este sub forma unui test grilă. În cazul celorlalte module, examinarea se va face pe calculator şi va conţine întrebări legate de cunoştinţele practice.
 4. Emiterea certificatului ECDL
  Atunci când toate examenele sunt promovate, Centrul de testare va trimite cardul de aptitudini completat spre ECDL România care va emite Certificatul ECDL.

Informaţii suplimentare:
Facultatea de Ştiinţe Economice – Catedra de Management Marketing – Sala F-303
Telefon : 0259 408 796
E-mail: ecdl@uoradea.ro

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.