Proiecte CCEA finalizate

ROMANIAN-EUROPEAN eUNIVERSITY – RE2U

Proiect SOCRATES – MINERVA coordonat de Universitatea „Politehnica” din Bucuresti, aprobat in 2002. Parteneri: Universitat Oberta de Catalunya, Lambrakis Research Foundation, FIM – Psychologie Universitat, Abo Akademi, Universitatea Transilvania din Brasov, Universitatea de Vest din Timisoara, Romanian Learning Network etc.

Programul RE2U are ca scop promovarea utilizarii critice si responsabile a tehnologiei internetului si a computerului in vederea sprijinirii procesului de dezvoltare a invatamantului universitar romanesc datorat schimbarilor economice si sociale din Romania. Obiectivele concrete se refera la: sprijinirea institutiilor de invatamant universitar romanesti in procesele de inovare institutionala, organizationala, pedagogica si economica; crearea si implementarea unei platforme care va oferi cadrul colaborarii la nivel national si international; sa stabileasca capacitatea de producere a calitatii continutului si a serviciilor oferite in contextul parteneriatelor nationale si internationale; dezvoltarea unui sistem de formare pentru profesorii din invatamantul universitar si pregatirea unor formatori specializati pe utilizarea ICT in procesul de invatare; crearea unui sistem de calitate pentru institutiile de invatamant universitar, competente, resurse pentru invatare, si servicii bazate pe transferul de experienta si cunostinte din Europa. In urma acestui proiect se va realiza un sistem virtual de predare – invatare care se va putea dezvolta ca o structura stabila, capabila de autosustinere prin oferirea de continuturi si servicii de calitate pentru invatamantul universitar atat la nivele romanesc, regional, sau european.

Obiective:

Scopul proiectului este de a promova utilizarea critica si responsabila a tehnicilor oferite de internet si computer (ICT) in vederea sprijinirii procesului de inovare a sistemului universitar romanesc din perspective:

 • Integrarea europeana;
 • Responsabilitate fata de cerintele economice si sociale;
 • Accesibilitate pentru studentilor, profesorilor si a cercetatorilor la educatia si resursele virtuale europeana;
 • Accesibilitate pentru categorii defavorizate la un sistem de educatie universitara flexibila;
 • Imbunatatirea serviciilor educationale prin teorii pedagogice moderne, tehnologii innovative de educatie virtuala si noi infrastructure logistice.

Activitati in cadrul RE2U:

Activitatile din cadrul programului au fost structurate in urmatoarele pachete de lucru:

WP 1: Crearea unui cadru pentru procesul de inovare

Seminarii pe probleme de politici (politicieni si manageri din sistem universitar) dezvoltarea unui sistem de autoevaluare.

WP 2: Implementarea colaborarii inter-institutionale

2.1. Dezvoltarea unor sisteme de management si consultanta
2.2. Dezvoltarea unui cadru de comunicare si colaborare pentru producerea calitatii continutului si serviciilor.

WP 3: Dezvoltarea unei infrastructuri tehnice, producerea calitatii continututlui si a serviciilor

3.1. Crearea infrastructurii tehnice si a sistemului de management al invatarii.
3.2. Stabilirea canalelor de comunicare.
3.3. Crearea centrului national.
3.4. Crearea centrelor de coordonare regionale.
3.5. Dezvoltarea sistemului de calitate.
3.6. Furnizarea serviciilor de e-learning.
3.7. Construirea site-ului.

WP 4: Formarea profesorilor

4.1. Instruirea tehnica a personalului care utilizeaza sistemul ICT in educatie.
4.2. Instruirea personalului referitor la modelele pedagogice si organizationale ale sistemului e-learning.

WP 5: Elaborarea sistemului comprehensive de calitate

5.1. Imbunatatirea competentelor personalului in directia standardelor europene.
5.2. Elaborarea sistemului de calitate necesar serviciilor, proceselor si resurselor e-learning.
5.3. Dezvoltarea unui sistem de acreditare furnizorilor de e-learning.

WP 6: Monitorizarea proiectului, Evaluare, Diseminare

6.1. Intalniri ale partenerilor pentru evaluare si monitorizare.
6.2. Dezvoltarea planului calitativ si planul de evaluare al proiectului.
6.3. Scrierea rapoartelor.
6.4. Diseminarea rezultatelor prin diferite canale de comunicare.

Parteneri:

 • Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB)
 • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 • Lambrakis Research Foundation (LRF)
 • FIM-Psychologie Universitat (FIM)
 • Abo Akademi (ABO)
 • Universitatea Transilvania din Brasov (UTB)
 • Universitatea de Vest din Timisoara (UVT)
 • Universitatea din Oradea (UO)
 • Romanian Learning Network (ROLNET) SRL
 • Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate (CPSS)
 • RARTEL SRL

REVIEWING EDUCATION AND TRAINING FOR GOVERNANCE AND ACTIVE CITIZENSHIP IN EUROPE (RE-ETGACE) – A CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN PERSPECTIVE

Proiect FP5 coordonat de Katholieke Universiteit Nijmegen – Olanda, aprobat in 2002. Parteneri: Katholieke Universiteit Leuven-Belgium, University of Pecs-Hungary, Slovenian Institute for Adult Education etc.

RE-ETGACE este o replica a proiectului ETGAGE (Education and Training for Governance and Active Citizenship in Europe), care s-a desfasurat intre martie 2000 si octombrie 2002. ETGAGE a avut ca scop imbunatatirea educatiei referitor la abordari integrative si unitare ale guvernarii si cetateniei active.

In programul ETGAGE au luat parte reprezentanti a sase tari: Finlanda, Olanda, Belgia, Slovenia, Spania si Marea Britanie. Rezultatele programului au fost relevante pentru intelegerea problematicii studiate, fiind apreciat de comunitatea stiintifica. De aceea partenerii au decis continuarea si extinderea acestui studiu pe contexte socio-culturale diferite. Astfel a fost elaborat programul RE-ETGAGE.

Proiectul RE-ETGAGE, ca o masura complementara proiectului ETGAGE (2000-2002), are implicatii majore pentru doua tari din centrul si estul Europei: Ungaria si Romania. Reprezinta o oportunitate pentru cercetatorii din aceste tari sa urmareasca problema guvernarii si a cetateniei active ca fiind o provocare importanta pentru tarile aflate in tranzitie, facand parte dintr-un consortiu international existent. In contextul integrarii si dezvoltarii europene, rolul statelor in curs de aderare trebuie sa fie unul activ.

Proiectul se va desfasura intre 1 ianuarie 2003 – 1 ianuarie 2004, avand ca parteneri:

 • Olanda: Universitatea Catolica Nijmegen, Sectiunea de Educatie pentru Adulti (coordonator proiect)
 • Belgia: Universitatea Catolica Leuven, Sectiune de Educatie pentru Adulti
 • Slovenia: Institutul Sloven de Educatie pentru Adulti, Ljubljana
 • Ungaria: Universitatea Pecs, Institutul de Educatie pentru Adulti
 • Romania: Universitatea din Oradea, Centrul de Cercetare pentru Educatia Adultilor.

Bugetul total al acestui proiect pentru Romania este de 60.000 euro.

Scopul proiectului RE-ETGAGE este de a investiga similaritatile si diferentele dintre est si vest, dintre tarile membre UE si cele in curs de aderare. Implicatiile noilor democratii asupra cetateniei active si guvernare necesita investigatii. Unul din obiectivele acestui program este de a dezvolta si sprijini educatia si instruirea adultilor pentru toleranta, abordarea unitara si activa a educatiei pentru guvernare si cetatenie activa in Europa centrala si de est.

Premiza acestui proiect, in contextul european de astazi, este de a integra retele si consortii de cercetare cu parteneri din tari membre ale Uniunii Europene si parteneri din tari in curs de aderare. In vederea realizarii unui studiu comparativ, diseminarea rezultatelor si pregatirea urmatoarelor activitati ale consortiului este necesara pregatirea si implicarea de noi parteneri potentiali intr-un studiu profesional, cu un nivel de competitivitate inalt.

Obiectivele generale ale proiectului RE-ETGAGE sunt urmatoarele:

 • verificarea si validarea rezultatelor cercetarii din cadrul programului ETGAGE in contextul Europei centrale si de est;
 • stimularea dialogului intre cercetatori, politicieni, intre societatile Europei de vest, respectiv est, referitor la concluziile studiului, in vederea integrarii europene;
 • transpunerea noilor rezultate in masuri politice relevante.

Activitatile principale din cadrul acestui proiect sunt cele de cercetare si diseminare a rezultatelor. Astfel programul este structurat pe cinci dimensiuni principale, dupa cum urmeaza:

 1. Explorare, planificare, retele de experti, formarea echipei de consultanti.
 2. Analiza documentelor.
 3. Metoda biografica.
 4. Focus grupuri.
 5. Interpretare stiintifica si dialog cu comunitatea politica.

Metodele utilizate in cadrul fiecarei activitati de cercetare sunt la fel in cadrul fiecarui grup national, datele obtinute astfel fiind comparabile international. Rezultatele acestui studiu sunt astfel relevante pentru imbunatatirea strategiilor educationale europene in domeniul cetateniei active si pentru guvernare.

Rezultatele generale ale cercetarii le puteti vedea accesand site-ul http://www.socsci.kun.nl/re-etgace

Pentru informatii suplimentare nu ezitati sa ne contactati la adresa tsaveanu@uoradea.ro

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.