Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM 2014/2015

Mobilităţi studenţi / Concurs Burse Erasmus – ESM 2014/2015

Perioada extinsă de depunere a dosarelor pentru înscriere la concurs (runda II) este: 09 Mai  2014 – 16 Mai 2014

 DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE – 16 MAI 2014, ora 14.00

SELECȚIA VA AVEA LOC ÎN DATA DE 19.05.2014  –
(Sala E118 ora 14)

NOU Oferte burse Erasmus -ESM & ESP 2014/2015 Runda a II-a

Termen de depunere a dosarelor de înscriere la concurs:  în perioada 02.04.2014 – 08.04.2014

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE – 08 aprilie 2014, ora 16.00

Dosarele de înscriere la concurs (3 exemplare) se vor depune personal de către fiecare solicitant, la Secretara Şefă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, d-na REMEŞ Daniela (în sala F 202), după ce solicitanţii şi-au înregistrat anterior cererile (Anexa 1 – link: http://steconomiceuoradea.ro/wp/wp-content/uploads/2014/03/Anexa-1-Bursa-Erasmus-Cerere-inscriere-concurs-2014.doc) la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (la d-ra secretară Viorica Szucs).

ATENŢIE: Doar dosarele care sunt întocmite conform cerinţelor vor fi luate în considerare pentru concurs (a se vedea link-ul: http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus-2014-2015/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus-anexe-2014-2015/).

Toate documentele depuse la dosarul de concurs se vor transmite şi în format editabil (MS Office Word) d-nei Conf.dr. Maria-Madela ABRUDAN, ataşate unui mesaj transmis pe adresa de e-mail mabrudan@uoradea.ro, înainte de a fi depuse la d-na Daniela Remeş.

Selecţia dosarelor se va realiza până în data de 11 aprilie 2014, ora 12.00, sala E011, când solicitanţii a căror dosare au fost acceptate vor susţine interviul cu Comisia de selecţie.

 

Click aici pentru mai multe detalii, anexe, regulamente, pasi de urmat, etc … http://steconomiceuoradea.ro/wp/relatii-internationale/mobilitati-studenti-concurs-burse-erasmus-2014-2015/