Alocare suma reducere 50 % abonamente OTL

Alocare suma reducere 50 % abonamente OTL

Suma alocată FSE Oradea pentru reducerea de 50% la abonamentele OTL este de 22.202 lei pentru semestrul I, anul universitar 2013/2014.

Incepând cu data de 01.07.2013 există doar abonament unic pe toate liniile in valoare de 70 RON conform H.C.L.327 din 25.04.2013.

Menţionăm următoarele:
1. Pentru perioada 01 noiembrie 2013 – 30 septembrie 2014 studenţii care se regăsesc pe listele facultăţii vor putea să-şi facă abonament gratuit astfel:

  • Chioșc OTL Campus UO, luni – vineri: 8.00 – 16.00
  • Chișc OTL Piața Unirii, sâmbătă – duminică: 8.00 – 20.00

2. Listele cu studenții beneficiar sunt afișate șa avizierele FSE UO.

3. Studenţii trebuie să aibă asupra lor; la ridicarea abonamentului. carnetul de student vizat pentru anul univ. 2013-2014, xerox dupã buletin şi actul în original.

4. Studenţii de la forma de învăţământ “cu frecvenţa” care nu se regăsesc pe lista de gratuitate a transportului în comun afişată de facultate beneficiază de o reducere de 50% conform H.C.L. 281 din 27.03.2008.

Prorector responsabil cu managementul serviciilor studențești și sociale,

conf.univ.dr. Simona TRIP