Precizări privind reînmatricularea la studii

Precizări privind reînmatricularea la studii

Conform Regulamentului privind Activitatea Profesională a Studenţilor în baza Sistemului European de Credite Transferabile, art. 56 „Studenţii exmatriculaţi sau retraşi pot fi înmatriculaţi prin recunoaşterea studiilor parţiale în acelaşi domeniu fundamental (cu excepţia exmatriculaţilor din anul I de studii – care nu se reînmatriculează), cu acordul consiliilor facultăţilor, prin decizia rectorului, în anul de studii permis în urma recunoaşterii creditelor dobândite anterior prin compatibilizarea planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor şi cu respectarea capacităţii maxime de şcolarizare a programului de studii respectiv. Ei vor susţine examenele de diferenţă stabilite, în aceleaşi condiţii ca şi cele prevăzute pentru studentul transferat”.

„Conform art. 147, alin. (2) din Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale „studiile efectuate în cadrul programului de studii întrerupt ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară nu pot fi recunoscute în cazul unei noi înmatriculări”.

Termenul pentru depunerea cererilor de reînmatriculare este până în data de 27.09.2012, la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice.