Conferinta de vizibilitate

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice organizează

Conferinţa de vizibilitate

„Împreună pe o piaţă unică”,

cu ocazia  lansării proiectului:

„Sprijinirea integrării IMM-urilor cu activitate de export – import din judeţul Bihor în cadrul pieţei unice europene prin dezvoltarea unor servicii de afaceri transfrontaliere”,

Contract: RO 2005/017-536.01.01.01.20,

finanţat prin programul PHARE CBC 2005.

Vineri, 19 octombrie 2007, începând cu  orele 9.00

în Aula Magna a Universităţii din Oradea,

str. Universităţii nr. 1-3, Clădirea Nouă, parter.