Comunicat de presă - Organizarea  Galei PRACTeam la nivel teritorial şi inter-regional

Comunicat de presă – Organizarea Galei PRACTeam la nivel teritorial şi inter-regional

acultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

Organizarea

Galei PRACTeam la nivel teritorial şi inter-regional

practeam

Gala PRACTeam se desfăşoară la finalizarea stagiilor de practică PRACTeam cu scopul evaluării, selectării, nominalizării, promovării și premierii studenţilor selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului PRACTeam pentru peformanţele şi rezultatele obţinute în cadrul stagiilor de practică PRACTeam. La activităţile Galei PRACTeam vor participa toţi studenţii care au finalizat activitățile de instruire şi stagiile de practică la nivelul celor trei universităţi partenere.

Gala PRACTeam se organizează pe nivele, mai întâi la nivel teritorial şi apoi la nivel inter-regional, după cum urmează:

  • Gala PRACTeam Timişoara – se va desfăşura în 26 iulie 2013, ora 15:00, la Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Amfiteatrul “Dumitru Mareş”, coodonator: prof. univ.dr. Marilen Pirtea;

  • Gala PRACTeam Suceava – se va desfăşura în 22 iulie 2013ora 17.00, la Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Aula Corp – E, coordonator: prof. univ.dr. Elena Hlaciuc;

  • Gala PRACTeam Oradea – se va desfăşura în 26 iulie 2013ora 18.00, la Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Aula Magna, coodonator: conf. univ.dr. Olimpia Ban;

  • Gala PRACTeam la nivel inter-regional se va desfăşura la finalul proiectului. În cadrul acestui eveniment, se va desfăşura şi Conferinţa finală de diseminare a rezultatelor proiectului PRACTeam, se vor acorda premii în cadrul concursului „Idei de îmbunătăţire a activităţii organizaţiei gazdă a stagiilor de pregătire practică asftel: Premiul I inter-regional (în valoare de 1600 lei); Premiul II inter-regional (în valoare de 1500 lei); Premiul III inter-regional (în valoare de 1400 lei), precum şi premii inter-regionale pentru peformanţele şi rezultatele obţinute în cadrul stagiilor de practică PRACTeam: 3 Premii de excelenţă pentru performanţe deosebite demonstrate pe parcursul stagiului de practică (în valoare de 1850 lei/premiu); 36 Premii I pentru rezultate excepţionale obţinute pe perioada stagiului de practică (în valoare de 1200 lei/premiu).

Evaluarea, selectarea, nominalizarea, promovarea și premierea studenţilor la nivel teritorial şi inter-regional se vor desfăşura pe baza Regulamentului de organizare şi desfăşurare al Galei PRACTeam, postat pe site-ul proiectului www.practeam.ro, secţiunea Gala PRACTeam.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro Contact: contact@practeam.ro