Tabere studențești 2013

Tabere studențești 2013

[box type=”info”]

Documente finale

Documente initiale

[/box]

Mai jos găsiți calendarul de desfășurare a selecțiilor pentru Taberele studențești 2013, Norme privind repartizarea locurilor în tabere studențești, Cererea tip.

Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea are repartizate: 2 locuri pentru cazuri sociale si 7 locuri pentru studentii cu rezultate deosebite la invatatura.

18-24.06.2013 – depunerea cererilor de solicitare

27.06.2013 – Afișarea la loc vizibil și pe site-ul facultății a datei, locației de întâlnire și a componenței nominale a Comisiei de selecție;

28.06.2013 – Afișarea la loc vizibil și pe site-ul facultății a datei a listelor cu studenții care se încadrează în categoriile de beneficiari;

01-03.07.2013 – Comisia realizează selecția studenților;

03.07.2013 – Procesul verbal de selecție se afișează la loc vizibil și pe site-ul facultății;

03 – 04.07.2013 – Depunerea contestațiilor;

05.07.2013 – Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la loc vizibil și pe site-ul facultății;

05.07.2013, ora 16.00 – Afișarea la loc vizibil și pe site-ul facultății a datei a listelor finale cu studenții beneficiari ai locurilor de tabără

Grafic complet

Cererea tip se poate lua de la secretariat sau se poate descărca de aici

NORME privind repartizarea locurilor in Taberele studentești pe perioada vacanței de vară 2013, pentru studentii inscriși la cursurile de zi în instituțiile de învățământ superior de stat

***

Lista cu studenţii care se încadrează în categoriile de beneficiari ai biletelor de tabără – vacanţa de vară 2013

Anunț privind componența Comisiei de selecție, a datei și a locului de întâlnire în vederea selecției studenților