Informare Fond de burse semestrul al II-lea 2012/2013

Informare Fond de burse semestrul al II-lea 2012/2013

In conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii Universităţii din Oradea (cursuri de zi – studii de licenţă şi masterat) an universitar 2012-2013, vă comunicăm următoarele:

Fondul de burse alocat facultăţii dvs. pe sem.II an universitar 2012-2013 este de 152562 lei din alocaţia bugetară şi 38952 lei din încasări în valută.

Conform Legii 1/2010 din acest fond pot fi acordate burse şi studenţilor străini, alţii decât cei din Uniunea Europeană, din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, dacă aceştia îndeplinesc criteriile de acordare a burselor şi se regăsesc pe listele cu studenţii care pot beneficia de bursă. In situaţia în care nu aveţi o asemenea categorie de studenţi fondul respectiv va fi alocat studenţilor români, cei proveniţi din ţări ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţiei Elveţiene.

Cuantumul burselor este:

  • Bursa de merit – 350 lei/lună şi se atribuie până la maxim 5% din fondurile de bază;
  • Bursa de studiu – 300 lei/lună şi se atribuie la nivelul a 70-75% din fondurile de bază;
  • Bursa de ajutor social – 250 lei/lună, se atribuie la nivelul a 20-25% din fondurile de bază.

Comisia de atribuire a burselor la nivel de facultate va întocmi listele Finale cu studenţii bursieri până la data de 25.03.2013 în 2 exemplare: unul pentru Prorector responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale şi unul pentru Serviciul Contabilitate. Menţionăm că salariul minim pe economie este de 750 lei.