Rezultatele alegerilor parţiale desfăşurate în data de 14.11.2012 pentru alegerea Membrului student în Consiliul Facultăţii - reprezentant al studenţilor din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF

Rezultatele alegerilor parţiale desfăşurate în data de 14.11.2012 pentru alegerea Membrului student în Consiliul Facultăţii – reprezentant al studenţilor din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF

În atenţia studenţilor Facultăţii de Știinţe Economice
(anul I,II și III– Licenţă IF-ZI/ID; anul I și II– Masterat).

Numărul total al alegătorilor (studenţi) din cadrul facultății prevăzut în listele electorale existente : 2432

Numărul total al alegătorilor (studenţi) care s-au prezentat la urne în data de 14.11.2012, înscrişi în listele electorale existente: 281

Numărul voturilor nule: 40

Voturile valabil exprimate :241

Rezultatele alegerilor parţiale desfăşurate în data de 14.11.2012 pentru alegerea Membrului student în Consiliul Facultăţii – reprezentant al studenţilor din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF – sunt următoarele:

 

Pachetul nr._1_ (Studenţi din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF)

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Programul de studii/ Specializarea

Anul de studiu

Nr. voturi “pentru”

Statutul (titular/rezervă)

1 ŞTEF Cristian

Documente candidatura

FB

I

135

Titular

2 FLORUŢA Octavian Adrian

Documente candidatura

AI

I

106

Rezervă

 

Conform Statutului studentului reprezentant, principalele drepturi şi obligaţii ale studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii/ Senatul Universităţii, sunt:

 • să voteze în Consiliul Facultăţii;
 • să fie aleşi ca studenţi membri în Senatul Universităţii şi în comisiile de la nivelul Facultăţii;
 • să facă parte din comisiile privind acordarea burselor, a locurilor în cămine, a reducerilor pe transportul în comun şi a locurilor în taberele studenţeşti;
 • să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul facultăţii;
 • să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice;
 • să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor economişti;
 • să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate etc.

În prezent, reprezentanţii studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice în Consiliul Facultăţii sunt următorii:

 • Reprezentant studenţi an II, studii universitare de licenţă, forma IF – MORAR Bogdan Ovidiu (AI) – e-mail: bogdan.ovidiu.morar@gmail.com, nr. tel: 0744-536.768;
 • Reprezentant studenţi an III, studii universitare de licenţă, forma IF – POPA Roxana Florina (ECTS) – e-mai popa.roxana91@gmail.com, nr. tel: 0741-271.928;
 • Reprezentant studenţi studii universitare de licenţă, forma ID – OLCEAN Ana-Maria (AI) – e-mail: anca.olcean@yahoo.com, nr. tel. 0746-023.024 sau 0754-507.682;
 • Reprezentant studenţi Masterat – GHERGHELEŞ Cristina (EAATIO) – e-mail: gherghelesc@yahoo.com, nr. tel. 0741-929.786.

Reprezentanţilor sus-menţionaţi li se va alătura în urma acestor alegeri şi Reprezentantul studenţilor din an I, studii universitare de licenţă, forma IF – studentul ŞTEF Cristian (FB) – e-mail: cristianstef93@gmail.com, nr. tel. 0730-620.744.

 

Mult succes în activitate!