Comunicat de presă - Proiectul PRACTeam – a intrat în ultimul an de implementare: activităţi şi rezultate previzionate

Comunicat de presă – Proiectul PRACTeam – a intrat în ultimul an de implementare: activităţi şi rezultate previzionate

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

Proiectul PRACTeam – a intrat în ultimul an de implementare: activităţi şi rezultate previzionate

practeam

În perioada octombrie 2012 – septembrie 2013 se va implementa la nivelul celor trei parteneri ai proiectului activităţile prevăzute în ultimul an de implementare al proiectului. Principalele activităţi previzionate a se desfăşura sunt:

 1. Managementul proiectului, Administrarea proiectului, Raportare periodică și finală;
 2. Achiziţionarea materialelor şi serviciilor, Demararea și umărirea procedurilor de achiziții;
 3. Promovare şi vizibilitate, Asigurarea vizibilității proiectului, Organizarea unei conferinţe de diseminare a rezultatelor proiectului;
 4. Crearea, organizarea şi funcţionarea PRACTeam Center;
 5. Identificarea și selecția grupurilor țintă, Organizarea și desfășurarea Campaniei PRACTeam, Reînnoirea și încheierea de noi Acorduri de parteneriat, Planificarea și selecția grupurilor și subgrupurilor țintă;
 6. Identificarea nevoilor, formarea tutorilor şi pregătirea materialelor-suport pentru stagiile de pregătire practică, Workshop PRACTeam, Pregătirea activității de formare și formarea tutorilor pentru stagiile de pregătire practică a studenților, Documentarea și elaborarea Ghidului de practică al studentului;
 7. Pregătirea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică, Parcurgerea modulului de orientare și consiliere în carieră, Repartizarea studenților la unitățile de practică, Efectuarea stagiului de pregătire practică, Evaluarea studenților;
 8. Gala PRACTeam;
 9. Pregătirea şi desfăşurarea stagiilor de internship, Semnarea Acordurilor de parteneriat cu organizațiile care oferă programe de internship studenților, Realizarea de către studenți a stagiilor de internship.

Dintre cele mai importante rezultate previzionate pentru a fi atinse în acest an de implementare a proiectului amintim:

 • 810 studenţi care vor beneficia de un modul de pregătire practică particularizatde testare aptitudinală pentru orientarea în carieră şi de un modul de consiliere şi orientare în carieră;
 • 162 tutori de practică formaţi în vederea sprijinirii tranziţiei de la şcoală la viaţa activă;
 • 90 acorduri de parteneriat încheiate între universităţi şi organizaţii, instituţii, în vederea desfăşurării stagiilor de practică şi internship;
 • 1 modul de formare a tutorilor pentru stagiile de pregătire practică ale studenţilor;
 • 1 modul de consiliere şi orientare în carieră pentru studenţii economişti;
 •  6 programe de pregătire practică particularizate pentru specializările de licenţă;
 • 6 programe de pregătire practică particularizate pentru specializările de master;
 •  45 studenţi care vor beneficia de consiliere pentru pregătirea aplicaţiei la programe de internship;
 •  30 studenţi care vor beneficia de un program de internship la o firmă din România;
 • 3 dispecerate de practică PRACTeam Center;
 • 1 Manual al tutorelui de practică – ediţia 2013, adresat organizaţiilor care oferă programe de pregătire practică studenţilor;
 • 1 Ghid de practică – ediţia 2013, adresat studenţilor de la licenţă şi masterat, pentru efectuarea stagiului de practică şi intership;
 • Ghid de orientare în carieră – ediţia 2013 pentru studenţii economişti;
 • conferinţă de diseminare a rezultatelor proiectului;
 • 3 Campanii PRACTeam de conştientizare a oportunităţilor oferite studenţilor de stagiile de pregătire practică;
 • 3 Workshop-uri PRACTeam Identificarea nevoilor cu privire la stagiile de pregătire practică pentru studenţii economişti”;
 •  1 Gală inter-regională PRACTeam;
 •   1 CD de diseminare a rezultatelor proiectului.  

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro
Contact: contact@practeam.ro