Programul de cercetare transfrontalieră – Indicatorii de performanţă a agenţilor economici din Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar

Axa prioritara 2 Întărirea coeziunii economice şi sociale a zonei de frontieră;

 Domeniul major de intervenţie 2.2. Promovarea cooperării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare;

Acţiunea 2.2.3. Cooperarea între sectoarele implicate în cercetare – dezvoltare

Acronim: PERINPRO.ROHU

Contract: HURO/0901/204/2.2.3

Coordonator proiect: – Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, România

Partener: – Universitatea din Debrecen,  Ungaria

Perioada de derulare: 01.12.2010-30.11.2011,  durata 12 luni

Valoarea totală a proiectului:  45.402,16 Euro;

Obiectiv general: Proiectul îşi propune să consolideze cooperarea în domeniul cercetării-dezvoltării în Euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar, între Universitatea din Oradea şi Universitatea din Debrecen.

Obiective specifice:

  1. Stabilirea unui set comun de indicatori pentru analiza sănătăţii financiare a operatorilor economici din cele două ţări.
  2. Creşterea cooperării dintre cei doi parteneri în vederea iniţierii programului de schimb de experienţă şi programului de mobilitate pentru cercetători.

Beneficiarii proiectului: 17 cercetători direct implicaţi în cercetarea şi dezvoltarea indicatorilor de performanţă de la Universitatea din Oradea şi Universitatea din Debrecen, alţi 50 de cercetători beneficiari ai proiectului și 200 de participanţi la conferinţele de schimb de experienţă (know-how): profesori, studenţi, angajați ai companiilor private, membri ai organizațiilor profesionale care participă la evenimentele proiectului.

Rezultatele proiectului:

  • 1 program transfrontalier de schimb de experienţă
  • 1 program de mobilitate pentru cercetători
  • Construirea și introducerea în practica financiară a indicatorilor pentru analiza sănătăţii financiare a agenților economici
  • 4 conferințe științifice comune
  • 4 work-shopuri de schimb de experienţă
  • 2 cărţi publicate sub egida editurii Universităţii din Oradea și a editurii Universităţii din Debrecen, având ca şi conţinut rezultatele cercetărilor efectuate privind indicatorii comuni utilizaţi pentru analiza sănătăţii financiare a operatorilor economici din cele două ţări.

Contact:

Universitatea din Oradea
Facultatea de Științe Economice
Str. Universității nr. 1
Tel: Str. Universităţii nr. 1, Cod. 410087 Oradea, Bihor,
Telefon: +40259408109; Fax: +40259408409
http://steconomice.uoradea.ro; e-mail: steconomice@uoradea.ro

Contact:

Universitatea din Debrecen
Egyetem tér 1., 4032 Debrecen
Telefon: +36-30-7301683; Fax: +36-52-526941
www.unideb.hu

Descărcați Pliantul și Afișul de promovare a proiectului