Precizări privind exmatricularea studenţilor, anul universitar 2011-2012

Precizări privind exmatricularea studenţilor, anul universitar 2011-2012

Conform Regulamentului privind Activitatea Profesională a Studenţilor în baza Sistemului European de Credite Transferabile, art. 42 „Studentul care acumulează minimum 30 de credite din anul curent poate fi înscris în anul de studii următor. În caz contrar va fi exmatriculat sau, la cerere, poate fi reînscris în acelaşi an de studiu, în regim cu taxă de şcolarizare”.

Listele cu studenţii propuşi pentru exmatriculare vor fi afişate în data de 22.09.2012, iar termenul pentru consultare şi clarificarea situaţiei şcolare este 24.09.2012, orele 16.00.

Propunerile pentru exmatriculare vor fi înaintate spre aprobare Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Cererea tip o găsiți aici.