Comunicat de presă - Decernarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa d-lui prof. univ. dr. Ioan Talpoş – Rector Universitatea de Vest din Timişoara

Comunicat de presă – Decernarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa d-lui prof. univ. dr. Ioan Talpoş – Rector Universitatea de Vest din Timişoara

 Luni, 19 decembrie 2011, începând cu orele 10.00 în Aula Magna a Universităţii din Oradea, va avea loc Ceremonia de decernare a Titlului Onorific de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea, Domnului profesor universitar doctor Ioan TALPOȘ – Rector al Universităţii de Vest din Timişoara, la propunerea Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, cu prilejul manifestărilor dedicate Zilei Economistului şi Zilei Profesorului economist. Această manifestare oferă ocazia Senatului Universităţii din Oradea de a recunoaşte o personalitate ştiinţifică şi academică remarcabilă şi de a promova un model uman şi profesional de urmat, nu numai pentru economişti, ci şi pentru întrega comunitate academică şi pentru tânăra generaţie de studenţi.

Comisia de evaluare şi realizare a Laudatio Domnului profesor universitar doctor Ioan TALPOȘ are următoarea componenţă: Academician Mugur ISĂRESCU, Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea; Prof. univ. dr. Vasile IŞAN, Rectorul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi; Prof. univ. dr. Ion Gheorghe ROŞCA, Rectorul Academiei de Studii Economice din Bucureşti; Prof. univ. dr. Marin DINU, Decanul Facultăţii de Economie, Academia de Studii Economice din Bucureşti; Prof. univ. dr. Tatiana MOŞTEANU, Decanul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea; Prof. univ. dr. Marilen PIRTEA, Decanul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea de Vest din Timişoara; Prof. univ. dr. Constantin TULAI, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Doctor Honoris Causa al Universităţii din Oradea; Prof. univ. dr. Alina BĂDULESCU, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea; Prof. univ. dr. Anca DODESCU, Directorul Departamentului de Economie, Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea.

De asemenea, la ceremonie, vor participa reprezentanţi ai învăţământului superior economic şi cercetării ştiinţifice economice româneşti, ai oficialităţilor locale, instituţiilor publice locale, comunităţii profesionale a economiştilor din judeţul Bihor etc.

 

Pentru informaţii suplimentare:
Conf. univ. dr. Ioana Pop-Cohuţ, Secretar ştiinţific, Facultatea de Științe Economice
e-mail: ipop@uoradea.ro
tel: 0259.408.247
web: http://steconomiceuoradea.ro