Lansare proiect Formarea profesională specializată şi promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii şi mobilităţii angajaţilor şi managerilor din IMM-urile din RD V VEST şi RD VI NORD-VEST

Lansare proiect Formarea profesională specializată şi promovarea utilizării noilor tehnologii în scopul creşterii adaptabilităţii şi mobilităţii angajaţilor şi managerilor din IMM-urile din RD V VEST şi RD VI NORD-VEST

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş – în calitatea de beneficiar, împreună cu Partenerii: Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice şi SIVECO România SA, Bucureşti, au lansat în data de 28 februarie 2011 la Timişoara proiectul:

Formarea profesională specializată şi promovarea utilizării noilor tehnologii
în scopul creşterii adaptabilităţii şi mobilităţii angajaţilor şi managerilor din
IMM-urile din RD V VEST şi RD VI NORD-VEST

proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 3 „Corelarea adaptării lucrătorilor şi a întreprinderilor”; Domeniul major de intervenţie 3.2 „ Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, Contract: POSDRU/81/3.2/S/59730

Partener 2 – Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice,

Responsabil proiect: prof. univ.dr. Anca Dodescu, e-mail: adodescu@uoradea.ro

Detalii:

Revista presei 01.03.2011

Chestionar on-line de înscriere în grupul ţintă – Oradea