Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor in baza sistemului european de credite transferabile ECTS valabil incepand cu anul universitar 2010/2011

Descarca format PDF