Comunicat de presă - PRACTeam - Modulul de consiliere şi orientare în carieră

Comunicat de presă – PRACTeam – Modulul de consiliere şi orientare în carieră

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

desfăşurarea activităţilor de instruire a studenţilor PRACTeam.

Prima etapă:

Modulul de consiliere şi orientare în carieră


Citiţi Comunicatul de presă complet – Desfăşurarea activităţilor de instruire a studenţilor PRACTeam. Prima etapă: Modulul de consiliere si orientare in cariera